Onderwijs in grote steden moet beter

Geplaatst door OCO op 9 oktober 2008

De vier grote steden willen dat het onderwijs in de 4 grote steden snel beter wordt en dat sneller wordt ingegrepen bij slecht functionerende scholen. Dat schrijven de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan de minister en staatssecretarissen van Onderwijs.

De vier wethouders signaleren dat het niet goed gaat met het onderwijs in de grote steden. Te veel scholen zijn zwak of zeer zwak. Ze willen niet meer bevoegdheden, maar wel dat er door de rijksoverheid sneller ingegrepen wordt.

Sluiten duurt jaren
Het sluiten van zeer zwakke scholen duurt jaren. De Onderwijsinspectie moet de school eerst bestempelen tot zeer zwak. Daarna krijgt die een paar jaar om zich te verbeteren. Pas als dat niet lukt, kan de financiering door de staatssecretaris worden stopgezet. Dat is nog niet voorgekomen. Vorig jaar zei staatssecretaris Dijksma dat ze de wet wilde aanpassen om makkelijker te kunnen ingrijpen. Dat wetsontwerp wordt eind dit jaar verwacht.

De vier grote steden willen samen met de PO-Raad en de VO-Raad plannen maken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ze willen harde afspraken maken met de schoolbesturen en scholen die zich daar niet aan houden bij de staatssecretaris voordragen voor maatregelen.

Ernstige zorgen
Wethouder Lodewijk Asscher van Amsterdam voegt daar in een interview in Trouw aan toe dat hij ernstige zorgen heeft over de ruim 30 zwakke scholen in Amsterdam. “Kinderen worden er absoluut zwaar verwaarloosd. Ze leren niet goed lezen, schrijven of rekenen. Daarmee geef je ze een handicap voor het leven, want die basisvaardigheden halen ze later meestal niet meer in.”” De wethouder stelt dat schoolbesturen en schoolleiders die het niet goed doen zich vaak concentreren op allerlei bestuurlijke taken, fusies, planning. De belangrijke vragen vergeten ze.

Bijspijkeren
In 2007 is in Amsterdam – onder meer na een OCO-debat over zwakke en risicovolle scholen – een kwaliteitsimpuls gestart voor zwakke en risicovolle basisscholen. Daarin hebben schoolbesturen en gemeente afspraken over verbetering gemaakt. (Tussen-)Resultaten zijn nog niet bekend.
OCO heeft eerder gepleit voor extra bijspijkeracties voor de leerlingen die leerachterstanden oplopen onder ander op zwakke en risicovolle scholen. Meestal worden verbeteracties bij problemen gericht op de leraren en op nieuwe groepen leerlingen, niet op de leerlingen die al een achterstand hebben opgelopen.

De grote steden hebben veel slechte scholen. Wethouder Geluk probeerde eerder dit jaar de Rotterdamse school Ibn Ghaldoun dicht te krijgen door ouders te adviseren hun kinderen naar een andere school te brengen. De rechter verbood die ingreep.

Brief 4 grote steden

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog