Onderwijsdebat Vereniging Meesterschappers in 44 OCO_020 tweets

Geplaatst door Menno van de Koppel op 10 maart 2014
Maureen van der Pligt (SP) en Werner Toonk (VVD) durfden het duideijkst stelling te nemen tijdens het onderwijsdebat op 10 mAART 2014 van de vereniging Meesterschappers.

1
Leraren Amsterdams basisonderwijs verenigd in @Meesterschapper organiseren vanavond onderwijsdebat gemeenteraadsverkiezingen in @De_Zwijger

2
40% weet nog niet op wie die gaat stemmen, 60% al wel onder publiek #onderwiijsdebat @Meesterschapper, wat is stemverhoudingen van die 60%?
3
Moet leraar alles kunnen vraagt @LotteHidding aan begin (blokje) passend onderwijs #onderwijsdebat, gedragsspecialist of leerspecialist?
4
Normjaartaak zit in de weg bij professionalisering leerkrachten terwijl trein passend onderwijs aan komt razen, stelt @LotteHidding
5
Passend onderwijs maakt van leerkrachten administrateurs? CDA oneens, GL eens (vooral eens met column @LotteHidding) en wil investeren
6
Passend onderwijs maakt van leerkrachten administrateurs? Zaal 60% oneens. Pien Verburg, Immanuelschool: wel alert blijven maar ook een kans
7
Afrekenen met praktijk dat kind eerst etiket krijgt voordat het geld krijgt, geen nieuwe bureaucratie aldus @Pieterhilhorst
8
#passend onderwijs totale kul volgens #Maureenvanderpligt #SP, niet te doen behalve in Zweden met klassen van 15 kinderen en 2 leerkrachten
9
U heeft geen tijd voor cursus van 3 dagen maar u heeft wel 60 dagen vakantie per jaar zegt @wtoonk (VVD) tegen @LotteHidding
10
Betere huisvesting met aparte werkplekken voor o.a. zorgleerlingen is nodig stelt @jpaternotte (D66), daarvoor moet geld vrijgemaakt worden
11
Verbinding met zorg moet beter, ik kom te vaak op scholen waar leraar of ib-er niet weet welke (jeugd)zorg leerling krijgt @Pieterhilhorst
12
politiek moet praten op basis van feiten, verwijzingspercentage #020 zoals @Pieterhilhorst zegt onder landelijk gemiddelde #peterbovenlander
13
Na KBA moeten leekrachten zelf kwaliteit bewaken? Geen extra controleinstrument, leraren weten zelf beste wat ze moeten doen @jpaternotte
14
Na KBA moeten leekrachten zelf kwaliteit bewaken? Leraren moeten gaan samenwerken, bij elkaar in de klas gaan kijken, stelt @Pieterhilhorst
15
#D66 en #PvdA niet meer zo ver uit elkaar als het gaat om autonomie leraar, allebei op samenwerking tussen leraren gericht #onderwijsdebat
16
Na KBA moeten leekrachten zelf kwaliteit bewaken? 74% zaal eens waaronder @Paul_van_Meenen
17
Onzin om van #KBA een karikatuur te maken, kwaliteitsverbetering is werk geweest van leraren en ib-ers zegt @Pieterhilhorst
18
Iedere sector heeft zijn eigen onafhankelijke spiegel (bijvoorbeeld ISO), waarom durft het onderwijs dat niet aan? Suggestie schooldirecteur
19
Als schoolbesturen, directeuren, leraren zeggen we gaan het zelf doen, dan ligt het in A’dam andersdan @Paul_van_Meenen denkt zegt @wtoonk
20
Geen #KBAoudestijl, geen controle, maar ondersteuning door expert gekoppeld aan leervragen school, zegt bestuurder #dianemiddelkoop
21
Wij hebben #KBAoudestijl altijd gesteund maar nu is iedereen het eens dat het tijd is voor samenwerking, meldt @RutgerGW
22
Terecht dat @jpaternotte zegt dat kwaliteitsexpert #HansvanDaal hem verkeerd citeert, net een schepje teveel erbovenop van #KBAoudestijl
23
VVD en SP het eens dat KBA zinvol was en door moet gaan, leraren veel aan gehad, SP wil graag doorgaan met bijscholen, niet met controleren
24
U kunt de #Asschernorm hier vandaag intrekken als symbolische stap, vraagt @jpaternotte aan @Pieterhilhorst
25
#Maureenvanderpligt #SP antwoordt – @Pieterhilhorst niet! – dat niet gehaalde #Asschernorm over beperken % lwoo niet losgelaten mag worden
26
Het plaatsingsbeleid moet worden afgeschaft? @wtoonk hiermee eens, ouders geen overheid nodig voor keuze maar voor voldoende capaciteit
27
Plaatsingsbeleid moet worden afgeschaft? #Maureenvanderpligt #SP oneens, sturing nodig voor tegengaan segregatie en spreiding zorgleerlingen
28
Het plaatsingsbeleid moet worden afgeschaft? Zaal 60% oneens (al is stelling niet zo duidelijk m.b.t. nieuw stedelijk toelatingsbeleid)
29
Alleen voorrangsplekken voor ouders in buurt school, niet voor ouders die bewust kiezen voor bijvoorbeeld #Montessori zegt @BGardeniers
30
Nog voldoende keuzevrijheid voor ouders, weliswaar kleinere kans, daar ben ik blij om want het gaat om spreiden van kansen zegt @RutgerGW
31
Je kunt wel altijd naar een #Montessorischool maar niet naar die ene, zegt @Pieterhilhorst, 160 scholen waar geen overinschrijving is
32
Wethouders #PvdA lopen achter feiten aan omdat progrnoses niet kloppen, #VVD trekt geld uit voor capaciteitsprobleem zegt @wtoonk
33
Capaciteitsprobleem zal verminderen door minder dubbele inschrijving, goed dat besturen capaciteitsafspraken maken aldus #Maureenvanderpligt
34
Opmerking publiek #onderwijsdebat over #toelatingsbeleid: in Zuidoost kennen we het probleem niet, extra werk voor niet bestaand probleem
35
Er zijn heel veel bijzondere of algemeen bijzondere scholen waar ouders bewust voor kiezen zegt @BGardeniers, @RutgerGW ziet probleem niet
36
Ouders vinden schoolkeuze een van belangrijkste beslissingen, zijn bereid daarvoor te verhuizen, eventueel stad uit waarschuwt @jpaternotte
37
In basisonderwijs lost matching (voorkeur 3scholen) niets op zoals @jpaternotte voorstelt, zegt @Pieterhilhorst, in voortgezet onderwijs wel
38
Vraag van @edithhooge, hoor van alles over #capaciteit, niets over #kwaliteit, moeten we niet zorgen voor voldoende #kwaliteit?
39
Ali, zelfbenoemd activist en ouder (en oprichter huiswerkbegeleiding): weinig gehoord over rol van ouders in bijvoorbeeld aanpakken #pesten
40
Pleidooi voor ouderbetrokkenheid wil ik wel ondersteunen zegt @RutgerGW, zeker ook om taalachterstand aan te pakken zegt @Pieterhilhorst
41
Einde #onderwijsdebat, op wie gaat u stemmen? Zaal stemt 32% PvdA, 45% D66, 6% VVD, 6% SP, 0% CDA, 11% GroenLinks.
42
#D66 voert al langer pleidooi voor autonomie leraren, betaalt zich uit in stemverhouding #onderwijsdebat @Meesterschapper
43
Knap #onderwijsdebat @Meesterschapper over passend onderwijs, kwaliteit, toelatingsbeleid. #VVD en #SP durfden duidelijkst stelling te nemen
44
@meesterschapper dank voor #onderwijsdebat, benieuwd hoeveel autonomie kiezer leraar toevertrouwt in stemhokje #gemeenteraadsverkiezingen
Meer artikelen over Blog