Onderzoek Cito: niveau taal en rekenen gestegen

Geplaatst door OCO op 8 september 2011

Uit het jaarlijkse peilingsonderzoek taal en rekenen van Cito, uitgevoerd in 2010, blijkt dat dat het taal- en rekenniveau van groep 8 is gestegen. Daarnaast blijkt ook dat in groep 4 van het basisonderwijs het niveau is gestegen.

Voor alle onderdelen zijn de resultaten van groep 8 beter in 2010 dan in 2009. De resultaten bij rekenen zijn gebaseerd op de onderdelen getallen en bewerkingen, breuken, procenten en verhoudingen en meten, meetkunde, tijd en geld. Bij taal zijn de resultaten gebaseerd op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De relatief grootste vooruitgang was te zien bij woordenschat. Daar was een trendbreuk te zien omtrent het verschil tussen jongens en meisjes. De meisjes in groep 8 presteerden in voorgaande jaren ten opzichte van jongens minder goed. Nu presteren ze even goed. Ook de resultaten van groep 4 waren in 2010 beter dan in 2009. Dit terwijl er in 2009 ten opzichte van 2008 geen verschil te zien was.

In 2010 was het de derde keer dat Cito een onderzoek deed naar het niveau van leerlingresultaten bij taal en rekenen in het basisonderwijs. De aanleiding voor dit onderzoek is de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor Morgen’, waarin de nadruk wordt gelegd op ontwikkeling van taal en rekenen. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de Eindtoets Basisonderwijs groep 8 en een aantal toetsen van het Cito Volgsysteem in groep 4, aangezien veel scholen deze toetsen afnemen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog