Onderzoekscommissie Amarantis ingesteld

Geplaatst door OCO op 14 mei 2012

Een commissie gaat de financiële problematiek bij de Amarantis onderwijsgroep onderzoeken. De ministerraad heeft de commissie ingesteld. De Amarantis onderwijsgroep, een onderwijsinstelling voor middelbaar beroeps- en voortgezet onderwijs in de regio’s Amsterdam, Almere en Amersfoort, raakte eind 2011 in acute financiële problemen.

Onderzoek
De commissie gaat in kaart brengen welke (financiële) beslissingen van het College van Bestuur van Amarantis hebben geleid tot de financiële problematiek. Bij het onderzoek wordt ook de rol van de interne toezichthouder tegen het licht gehouden. Verder worden de handelwijze van de instellingsaccountant, de Inspectie van het onderwijs en het ministerie van OCW nagegaan. Het eindrapport van de commissie wordt omstreeks oktober 2012 verwacht

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog