Tag: onderzoeksrapport

Wat is het PISA-onderzoek?

Uit vraag en antwoord > Toetsen

Wetenschappelijke rapporten over matching en loting in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Open data schoolweging en referentieniveau tonen verschillen in resultaten tussen Amsterdamse basisscholen met een vergelijkbare populatie

Blogbericht van 17 november 2021

Accepteren we dat jongens het op school minder goed doen?

Blogbericht van 19 november 2020

Evaluatie passend onderwijs: op weg naar inclusie, of blijft alles bij het oude?

Blogbericht van 12 augustus 2020

Leerrendement en referentieniveaus als nieuwe minimumeisen van de inspectie

Blogbericht van 29 mei 2020

De Balie Live Journalism i.s.m. AT5: ‘betere evaluatie kansenaanpak nodig’

Blogbericht van 27 mei 2020

Onbegrepen: verschillen in schooladvisering

Blogbericht van 21 april 2020

Onderzoeksrapport: Wie ziet mij? Oorzaken en effecten van uitschrijvingen van jongeren in het mbo in Amsterdam

Blogbericht van 2 maart 2020

Verschillen in cijfers voortijdig schoolverlaten, iets om rekening mee te houden bij studiekeuze

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Heb ik als mbo’er straks een baan? Baankans en bruto uurloon bij studiekeuze

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Oproep aan categorale gymnasia: hou jongens binnenboord

Blogbericht van 14 december 2019

PISA-2018: leesvaardigheid kwart 15-jarigen in Nederland onder kritische grens

Blogbericht van 3 december 2019

Verantwoording over onderwijskwaliteit als investering in dialoog

Blogbericht van 8 november 2019

OCO onderzoekt: Invloed van ouders in medezeggenschap op Amsterdamse scholen.

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Opvallend grote verschillen in slaagpercentages

Blogbericht van 12 juni 2019

Te veel gezakte vo-examenkandidaten in Amsterdam

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Kansenongelijkheid door onderadvisering gewichtenleerlingen

Blogbericht van 17 april 2019

Onderzoeksgegevens over opstroom en afstroom

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Keuzevrijheid Eindtoets: gevolgen voor kansengelijkheid?

Blogbericht van 26 januari 2019

Ouders aan het woord over beleidswijziging voorschool

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

Blogbericht van 10 juli 2018

Ook gewichtenleerlingen verdienen goed onderwijs, weinigen krijgen het

Blogbericht van 9 mei 2016

Effectieve scholen voor gewichtenleerlingen: ze zijn er wel, maar het zijn er niet veel

Blogbericht van 13 april 2016

Vier excellente scholen voor gewichtenleerlingen

Blogbericht van 13 april 2016

Cosmetische oplossing voor status quo

Blogbericht van 14 maart 2016

Terugdringen onderwijsachterstand vraagt actieve ouders

Blogbericht van 8 december 2015

College voor ouders over matching

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Is dit de regie die ouders willen hebben?

Blogbericht van 7 november 2015

Tevredenheidsonderzoek naar toelatingsbeleid

Blogbericht van 25 oktober 2015

Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

Blogbericht van 2 oktober 2015

Samen leren begint bij communiceren

Blogbericht van 1 september 2015

Effectiviteit zittenblijven in voortgezet onderwijs betwijfeld

Blogbericht van 16 april 2015

Ouderperspectief in handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Blogbericht van 9 oktober 2014

Ouders over passend onderwijs: verwachtingen en zorgen

Blogbericht van 7 september 2014

De kwaliteit van het leerlingdossier van uw kind

Blogbericht van 21 maart 2013

FIOD bij AMOS: voorlopige feiten op een rijtje

Blogbericht van 11 december 2012

Kinderombudsman start onderzoek naar recht op onderwijs

Blogbericht van 24 juli 2012

Docenten communiceren anders met migrantenouders

Blogbericht van 16 mei 2012

Onderzoekscommissie Amarantis ingesteld

Blogbericht van 14 mei 2012

Ombudsman vindt thuiszittende leerlingen een misstand

Blogbericht van 24 januari 2011

Tweetalig werkt

Blogbericht van 19 januari 2011

Komaf toch bepalend voor achterstand

Blogbericht van 19 januari 2011

Basisscholen doen het beter en publiceren gegevens in Spiegel PO 2009-2010

Blogbericht van 9 december 2010

Goed bestuur leidt tot goed onderwijs in het mbo

Blogbericht van 7 december 2010

Krijg ik wel genoeg les op mijn mbo?

Blogbericht van 10 september 2010

VMBO graag strenger en uitdagender

Blogbericht van 12 oktober 2009

Verveel jij je ook zo?

Blogbericht van 22 september 2009

Overzicht ‘beste’ scholen van Nederland

Blogbericht van 14 januari 2009

Samenvatting eindrapport Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen

Blogbericht van 13 februari 2008

Meer klachten over mbo

Blogbericht van 31 mei 2007