Wat doet een schoolbestuur?

Geplaatst door OCO op 3 december 2006
Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school en is verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Soms laat het veel over aan de schoolleiding, maar het bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Verantwoordelijk

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Dit betreft o.a. financieel beleid, personeelsbeleid, toelatingsbeleid en onderwijsinhoudelijk beleid.

Verantwoording

Het schoolbestuur neemt beslissingen in overleg met de directie en de medezeggenschapsraad. Schoolbesturen zijn in de laatste jaren steeds minder afhankelijk geworden van allerlei regels uit Den Haag. Het schoolbestuur heeft tegenwoordig de opdracht zelf verantwoording af te leggen aan ouders en leerlingen.

Zorgplicht

Het schoolbestuur heeft in het kader van de nieuwe wet passend onderwijs een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolbestuur is aangesloten bij een Samenwerkingsverband passend onderwijs.