Ontwikkelingsgericht onderwijs

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Ontwikkelingsgericht onderwijs is erop gericht de volle persoonlijkheid van een kind te ontwikkelen. Het gaat om een ontwikkeling die breder is dan alleen het leren. Er is naast leren aandacht voor samen spelen en werken, voor gevoelens, voor wat kinderen mooi vinden en voor leren bewegen.

Er wordt gewerkt met projecten, waaraan zoveel mogelijk activiteiten gekoppeld worden. De projecten gaan over zaken die voor de kinderen belangrijk zijn. De leerkracht daagt de kinderen uit om zich steeds meer te ontwikkelen, om dingen te ontdekken die ze eerst niet kenden.

Meer artikelen over Blog