Ook aandacht buiten school om

Geplaatst door Leonie Hosselet op 9 maart 2015
Ismaël Adda en Ressa Xenakis, foto Joris van Gennip
Aan het begin van dit schooljaar hadden Ismaël Adda (13) en Ressa Xenakis (14) de eer het nieuwe gebouw van Iedersland College officieel te openen. De school is namelijk net verhuisd naar de Zekeringstraat, bij de Isolatorweg. Die nieuwe omgeving is nog wel even wennen. Ressa mist vooral een plek om te voetballen, maar Ismaël heeft er vertrouwen in dat die er nog komt: “Er is aan ons gevraagd hoe we het schoolplein willen inrichten en ze zeggen dat ze hun best doen.” Er komt inderdaad een pannaveldje.

Ismaël wist van tevoren niet dat hij hier zoveel vrienden zou maken. “Ook als je op andere scholen niet welkom bent, ben je dat hier wel.” De school richt zich op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo zitten in de onderbouw maximaal zestien kinderen in een klas. En in die eerste twee jaar hebben de leerlingen dezelfde mentor, die zoveel mogelijk lesgeeft aan de eigen klas. Zo ontstaat snel inzicht in de specifieke behoeften van elk kind.

‘Ik kreeg van mijn mentor een berichtje op mijn verjaardag’

De mentoren en leraren hebben aandacht en tijd voor de leerlingen, vindt Ressa, ook buiten school om: “Ik kreeg van mijn mentor een berichtje op mijn verjaardag. En toen ik een moeilijk gesprek had, stuurde ze ook een berichtje om te vragen hoe het was gegaan.

Eén uur in de week krijgen de onderbouwers steunles, waarin ze begeleid werken aan stof die ze nog niet snappen. In de bovenbouw kun je je opgeven voor bijles in economie, rekenen of Engels. Ismaël en een paar klasgenoten mogen met moeilijkere stof aan de gang, omdat de docenten zagen dat ze dat aankonden.

In de eerste drie jaar kun je meedoen met Topscore. Een keer per week krijg je dan les in bijvoorbeeld dans, voetbal, hardlopen of basketbal. Ressa heeft met dans nog opgetreden in de Escape. En Ismaëls team deed mee aan een voetbaltoernooi: “We werden eerste. O nee, tweede.”

Dit portret van het Iedersland College werd eerder gepubliceerd in de Parool Scholengids 2015.