Opbrengsten voortgezet onderwijs 2009

Geplaatst door OCO op 13 mei 2009

UPDATE:
Montesorri Lyceum Amsterdam (MLA) stond per abuis vermeld als onvoldoende opbrengsten. Alle onderwijssoorten van het MLA presteren voldoende volgens de Onderwijsinspectie.

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs de resultaten van de scholen in het voortgezet onderwijs. De resultaten worden in drie overzichten weergegeven:
* opbrengstenoordeel;
* opbrengstenkaart;
* verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen (se-ce).

In de download hieronder worden de opbrengstenoordelen over alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland weergegeven. Per school is aangegeven welke onderwijssoorten (vmbo per leerweg, havo en vwo) onvoldoende of voldoende presteren. Voorheen bestond ook een derde categorie: ‘excellent’. De term excellent is nu vervallen, omdat hij verwarring opriep.

Een paar opvallende resultaten

vwo verbeterd
Comenius
HLW

havo verbeterd
Spinoza

vwo vorig jaar nog voldoende, nu onvoldoende
Berlage: vwo onvoldoende (mavo en havo blijft voldoende)
Cartesius: vwo onvoldoende (havo blijft voldoende)

vwo nog niet verbeterd
Caland (doorstroomresultaat en eindexamencijfers laatste jaar wel verbeterd, zie opbrengstenkaart, maar 3-jaarsgemiddelde kennelijk nog onvoldoende, ook nog groot verschil schoolexamen en centraal eindexamen)
CSB (doorstroomresultaat en eindexamencijfers laatste jaar wel verbeterd, zie opbrengstenkaart, maar 3-jaarsgemiddelde kennelijk nog onvoldoende, ook nog groot verschil schoolexamen en centraal eindexamen)
Geert Groote College (doorstroomresultaat en eindexamencijfers laatste jaar wel verbeterd, zie opbrengstenkaart, maar 3-jaarsgemiddelde kennelijk nog onvoldoende, ook nog groot verschil schoolexamen en centraal eindexamen)
Reigersbos (doorstroomresultaat en eidexamencijfers dalen. ook groot verschil tussen schoolexamen en centraalexamen)

Op de scholenpagina’s op deze site staan nog de opbrengstenoordelen zoals ze gepubliceerd zijn in de Parool Scholgids 2009. We proberen ze zo spoedig mogelijk bij te werken.

Meer artikelen over Blog