OSVO: op weg naar minder lotingen

Geplaatst door OCO op 28 maart 2012

In een persbericht laat het OSVO (vereniging van schoolbesturen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam) weten:

Alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam hebben zich de afgelopen periode aangemeld voor een middelbare school. In vergelijking tot voorgaande jaren zijn er minder scholen die hoeven te loten. Op het vwo en de categorale Gymnasia is beduidend minder sprake van over aanmelding. Door het extra aanbod in deze van de afgelopen jaren en recente initiatieven is de druk op deze schoolsoorten afgenomen. Wel is er sprake van over aanmeldingen op havo en vmbo-t. De schoolbesturen zijn bezig om hiervoor een oplossing te zoeken.

Lotingen
Dit jaar zal ongeveer een tiental scholen loten. Vorig jaar waren dat er zestien. Om hoeveel leerlingen dat gaat, is nu nog niet te zeggen. De scholen hebben nog tot 4 april de tijd om de aanmeldingen te behandelen. Een deel van de leerlingen zal tijdens de behandeling aanvullend worden getoetst. Van deze leerlingen zal nog een deel worden afgewezen. Deze leerlingen moeten zich eveneens in de 2e ronde aanmelden bij een andere school.

Uitbreiding van plaatsen voor vmbo-t en havo
Schoolbesturen zijn volop bezig met het zoeken naar oplossingen om het aantal uitlotingen terug te dringen. Scholen die ruimte over hebben proberen te schuiven met capaciteit om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag. Daarnaast wordt in overleg met de gemeente nagedacht over de volgende uitbreidingsmogelijkheden:
– Uitbreiding capaciteit vmbo-t/havo IJburg College;
– Uitbreiding in West;
– Extra havo capaciteit in Noord.
Zodra bekend is waar extra capaciteit wordt gerealiseerd zal dit via de website www.amsterdam.nl/naardebrugklas bekend worden gemaakt.

Belangrijke data
Op donderdag 5 april is bekend hoeveel leerlingen daadwerkelijk in de eerste ronde zijn uitgeloot. Uitgelote leerlingen kunnen zich opnieuw aanmelden op een school die nog plek heeft. De 2e aanmeldronde is van 10 t/m 13 april. Een overzicht van de scholen die nog plek hebben staat vanaf vrijdag 6 april op www.amsterdam.nl/naardebrugklas.

Op 11 april organiseert OCO in samenwerking met OSVO een informatiemarkt waar ouders en leerlingen zich kunnen oriƫnteren op scholen die nog plek hebben (plaats en tijd worden na 2 april 2012 via de OCO website bekend gemaakt).

Meer artikelen over Blog