‘‘Worden de kinderen langs de standaard meetlat gelegd, terwijl de situatie nu zo anders is?”

Geplaatst door Lidewij Koren op 6 november 2020
Amsterdamse basisscholen kampen met een lerarentekort. De coronacrisis heeft het probleem verergerd. Ook leerkrachten zitten thuis in quarantaine of zijn in afwachting van een testuitslag. OCO voert dagelijks gesprekken met Amsterdamse ouders. Regelmatig komen corona en het lerarentekort ter sprake. Eerder tekende OCO een aantal van deze gesprekken op. Deze maand doen we dat weer.

Geen klik met invaller in groep 8 (stadsdeel Nieuw-West)

“Ik weet dat er sprake is van een lerarentekort, maar het is toch niet handig om een invaller voor groep 8 te zetten? In elk geval heeft mijn zoontje geen klik met haar. Hij komt huilend thuis en is gedemotiveerd. In februari 2021 krijg ik zijn schooladvies. Dit bepaalt op welk niveau ik hem op het voortgezet onderwijs kan aanmelden. Dus ik maak me zorgen. En als ik wil praten, mag ik de school niet in. Die coronamaatregelen helpen ook niet.”

Online oudergesprekken (stadsdeel Noord)

“Onze school heeft bepaald dat de oudergesprekken deze maand online gevoerd worden. Ouders zijn niet welkom in school.” Vader vraagt zich af waar de school deze beslissing op baseert. Er zijn tijdens de persconferentie toch geen aanscherpingen voor het basisonderwijs geformuleerd? “Hoezo besluit een school dit eenzijdig? De oudergesprekken eind vorig schooljaar werden ook al online gevoerd. Is dit het nieuwe normaal? En hoe doen andere scholen dit?”

Reactie OCO:
Volgens het protocol van de PO-Raad zijn oudergesprekken in beginsel altijd digitaal en worden ouders alleen ter uitzondering op gesprek uitgenodigd op school. Tijdens het gesprek dient de ouder 1,5 meter afstand te houden en bij gezondheidsklachten gaat het gesprek niet door.

Nieuws over besmettingen (stadsdeel onbekend)

“Ik hoor via via over besmettingen op school. Meerdere leerkrachten zijn positief getest en ziek thuis. Van drie leerlingen weet ik het ook. Die ouders hebben me dat zelf verteld. Volgens mij loopt het hier uit de hand en wil school sluiting voorkomen. Scholen zijn toch verplicht om ouders te informeren?”

Reactie OCO:
Basisscholen zijn bij een besmetting niet verplicht om alle ouders met een kind op school te informeren. Basisscholen zijn wel verplicht om ouders te informeren die een kind in de desbetreffende klas hebben. Dit blijkt uit richtlijnen van de GGD.

Het schooladvies (stadsdeel Centrum)

“Mijn dochter zit in groep 8. In groep 7 heeft zij een voorlopig schooladvies gekregen. Dit jaar krijgt ze het definitieve. Het is zo’n gekke tijd. We hebben thuis geprobeerd onderwijs te geven. School heeft de kinderen minder gezien. In hoeverre wordt daar eigenlijk rekening mee gehouden? Worden de kinderen langs de standaard meetlat gelegd, terwijl de situatie nu zo anders is?”

De meester van groep 8 reageert: “We houden rekening met de situatie. Maar ik kijk ook waar de leerlingen nu staan. Ik wil niet dat ze op het voortgezet onderwijs op hun tenen moeten lopen. Dan heb ik liever dat ze daar op hun eigen tempo doorgroeien.”

Mijn kind thuishouden (stadsdeel Nieuw-West)

“Mag ik mijn kind eigenlijk thuishouden? Ik vind het nu wel echt spannend worden. De juf heeft corona gehad en twee kinderen zitten in quarantaine. Op school zijn verschillende besmettingen.” Moeder is bang omdat zij en haar ouders in de risicogroep vallen. “Ik wil liever niet meer dat hij gaat. De juf begrijpt me wel en is bereid elke week werk mee te geven zodat we thuis aan de slag kunnen. Maar ik wil natuurlijk geen problemen met Bureau Leerplicht.”

Reactie OCO:
Onderwijs op afstand kan gevraagd worden als leerlingen en/of gezinsleden in de risicogroep vallen. Betrek bij twijfel een arts. Volgens dit servicedocument van het ministerie van OCW geldt de Leerplichtwet in principe ook in coronatijd en is sprake van ongeoorloofd verzuim als een leerling zonder geldige reden afwezig is, of niet deelneemt aan onderwijs op afstand. Scholen maken melding van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar gaat vervolgens met ouders in gesprek. Daarna kan de leerplichtambtenaar gaan handhaven en kan een boete volgen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog, Geen categorie