Team

Voor OCO zijn momenteel twaalf betaalde en onbetaalde krachten actief. Het kernteam bestaat uit zes ervaren medewerkers. Op de helpdesk draait een stagiaire mee, OCO biedt jaarlijks plek aan stagiaires Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van de HvA. Parttime medewerkers verwerken schoolkeuzeinformatie. Met tijdelijke ondersteuning door een ervaren oud GMR-voorzitter is Raadgevers opgezet, een platform voor medezeggenschappers. Twee vrijwilligers verrijken het netwerk en de kennis van OCO. De stichting heeft een vijfkoppig onbezoldigd bestuur.

Kernteam OCO

 • Rosalie Anstadt, redacteur
 • Fatima Jilali, expert mbo
 • Floor Kaspers, expert passend onderwijs
 • Menno van de Koppel, directeur
 • Lidewij Koren, coördinator voorlichting
 • Sharita Lourens, coördinator helpdesk

Stagiaires helpdesk

 • Nathalie Sumter
 • Saffanna Nazarali
 • Charity Kassels

Redacteuren schoolkeuzeinfo

 • Angel Adeng, redacteur schoolinfo

Project Raadgevers

 • Mira Huussen, oprichter platform medezeggenschap ‘Raadgevers

Vrijwilligers

 • Sakir Arikan, oudercontactpersoon
 • Henk Blok, onderzoeker

Bestuur Stichting Onderwijs Consumenten Organisatie