Parool 21 maart 2011

Geplaatst door OCO op 22 maart 2011

De subsidie van de gemeente aan de onderwijs consumenten organisatie (OCO) wordt fors gekort. De gemeente vindt dat scholen en Ouder- en Kindcentra ouders meer moeten voorlichten.

Onderwijswethouder Lodewijk Asscher (PvdA) schrijft in de raadsvoordracht Ouderbetrokkenheid in het onderwijs dat hij de jaarlijkse subsidie van driehonderdduizend euro aan OCO stopt. De organisatie, waar zes parttimers werken, krijgt 75.000 euro om af te bouwen en daarnaast maximaal 75.000 euro voor door de gemeente bedachte opdrachten. Zo moet OCO helpen bij het opzetten van oudernetwerken rond scholen en ouderinitiatieven ondersteunen om gemengde buurtscholen te bevorderen.

OCO geeft in Amsterdam informatie en hulp aan ouders en leerlingen. De organisatie werd in 2006 opgericht na een pleidooi van PvdA-raadslid Karina Schaapman om ouders beter te ondersteunen. Schaapman had in 1999 zelf met succes de kosten van de bijles voor haar kind teruggevorderd op de school waar haar kind een onderwijsachterstand opliep.

Tamar van Gelder van OCO denkt niet dat landelijke instellingen ouders hier kunnen helpen met specifieke vragen over het Amsterdamse onderwijs. Ze betreurt het dat de wethouder OCO alleen nog gerichte opdrachten wil verstrekken. “Als je ouders een positie willen geven tegenover scholen en de overheid, moeten ze wel onafhankelijke informatie kunnen krijgen.”

Uit de notitie over ouderbetrokkenheid blijkt ook dat Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is ouders te korten op hun uitkering als zij hun kind niet naar de voorschool brengen terwijl dat wel nodig is. Voorscholen zijn vooral van belang voor kinderen met taalachterstand.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog