Pestprotocol

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Pesten komt op alle scholen voor. Gelukkig wordt dit niet langer als iets vanzelfsprekends en onvermijdelijks geaccepteerd. Steeds meer scholen stellen een pestprotocol op, waarin wordt vastgelegd wat pesten is, wat leerkrachten en leerlingen eraan kunnen doen en wat de straf is als kinderen er toch mee doorgaan.
Het is belangrijk dat het pesten op school door iedereen samen wordt aangepakt.
Scholen moeten kinderen een veilige omgeving bieden. Het is de taak van de school om ervoor te zorgen dat kinderen in een gezellige en veilige sfeer samen naar school kunnen gaan.

Meer artikelen over Blog