Wat is pesten? En wat zijn de gevolgen van pesten op school?

Geplaatst door Lidewij Koren op 19 september 2016
Pesten komt over de hele wereld voor; in alle landen en culturen. Maar wat is pesten precies? Pesten gebeurt bewust en structureel en er is sprake van een machtsverschil. Pesten heeft grote gevolgen. Leerlingen die gepest worden voelen zich vaak eenzaam, verdrietig, onzeker en bang. Wie gepest is, kan daar jaren lang last van houden. Ouders kunnen de situatie voor hun kind draaglijker maken. Emotionele steun en goede gesprekken helpen. Kom pas in actie als uw kind dat ook een goed idee vindt.

Pesten of plagen?

In de wetenschap staan bij pesten drie kenmerken centraal:

  1. Pesten gebeurt bewust
  2. Pesten gebeurt structureel
  3. Er is sprake van een machtsverschil

De pester is dus sterker dan de gepeste (fysiek of sociaal) en het pesten herhaalt zich. Dag in dag uit. De gepeste is niet meer in staat om zichzelf te verdedigen. Pesten gebeurt vaak stiekem. Ongeveer 20 procent van de kinderen wordt regelmatig gepest en 33 procent geeft aan zelf wel eens een ander kind te pesten. Pesten brengt schade toe. Plagen niet. Plagen is grappig en leuk, ook voor degene die geplaagd wordt.

Soorten pesten

Leerlingen kunnen op school op verschillende manieren gepest worden:

  • Verbaal (schelden, uitlachen)
  • Fysiek (slaan, schoppen, duwen)
  • Relationeel (buitensluiten, opstoken, roddelen)
  • Materieel (spullen afpakken, vernielen)
  • Digitaal (hacken, foto’s misbruiken)

De gevolgen van pesten

Pesten heeft grote gevolgen. Leerlingen die gepest worden voelen zich vaak eenzaam, verdrietig, onzeker en bang. Soms zijn ze bang om naar school te gaan. Het leren wordt dan bemoeilijkt en de schoolresultaten kelderen. Leerlingen kunnen ook lichamelijk last krijgen, van bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn, bedplassen of slapeloosheid. Wie gepest is, kan daar jaren lang last van houden. De kans op een depressie op latere leeftijd is groter. Het zelfbeeld is laag en relaties verlopen moeizaam. Leerlingen die gepest hebben, komen op latere leeftijd vaker in aanraking met criminaliteit en verslavingen.

Bied steun

Pesten is moeilijk te stoppen, maar ouders kunnen de situatie voor hun kind wel draaglijker maken. Warmte binnen het gezin en goede gesprekken helpen. Bied vooral steun en onderneem niet meteen actie. Kom pas in actie als uw kind dat ook een goed idee vindt. Lees hier wat u als ouder nog meer kunt doen wanneer uw kind op school gepest wordt.