Programakkoord Amsterdam over lotingproblematiek

Geplaatst door OCO op 27 april 2010

Vandaag is het Programakkoord Amsterdam 2010-2014 bekend geworden wat de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD hebben vastgesteld. Daarin is ook een fragment opgenomen wat ingaat op de lotingproblematiek (p. 11):

“We streven naar een evenwichtige geografische spreiding over de stad van de verschillende schooltypen. Gewilde middelbare scholen worden verleid om dependances te vestigen in wijken met een tekort aan goede scholen. Wij zien het mede als verantwoordelijkheid van de gemeente om ouders en leerlingen goed te begeleiden en te informeren bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Bijkomend voordeel hiervan is dat loting in het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Zolang loting noodzakelijk is, omdat de vraag groter is dan het aanbod, wordt kritisch gekeken naar de bestaande procedures. Uitgangspunt is dat Amsterdamse kinderen ten minste dezefde kansen hebben om op de eerste school naar keuze toegelaten te worden als kinderen uit de regio.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog