PvdA Amsterdam Oost wil plan van aanpak wachtlijsten basisscholen

Geplaatst door OCO op 20 september 2010

Na problemen elders in de stad zijn er nu ook in de Watergraafsmeer in Amsterdam Oost lotingsproblemen in het basisonderwijs.

Veel Amsterdamse basisscholen hebben een wachtlijst. Veel scholen werken met een systeem van loting voor 4-jarige kinderen. Volgens Meint Helder, fractievoorzitter PvdA Oost, lijkt dit systeem eerlijk en krijgen alle kinderen gelijke kansen, maar er zijn ook negatieve effecten. “Er zijn kinderen die op meerdere scholen worden uitgeloot, dit probleem heeft de PvdA in 2008 ook al eens aan de orde gesteld, maar blijkbaar is het nog steeds niet opgelost”.

De PvdA Amsterdam Oost heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Onderwijs van stadsdeel Oost. De PvdA wil duidelijkheid over de omvang van de problematiek en van de wethouder weten hoeveel kinderen in Amsterdam Oost niet naar school gaan en waarom.

“Natuurlijk staat de kwaliteit van het onderwijs voorop en moeten we er alles aan doen om van alle scholen goede scholen te maken”, zegt Meint Helder. Maar dat is niet het enige probleem. In sommige buurten is er jaarlijks een tekort aan plaatsen in de basisscholen. Volgens Helder heeft dit niet alleen te maken met de kwaliteit, maar ook met de populariteit van scholen. Als ouders hun zoon of dochter op vier scholen in de buurt inschrijven mag je verwachten dat er op één van deze scholen een plek is.

Volgens Meint Helder is de tijd van tijdelijke oplossingen voorbij. In 2008 is er voor een groep ouders een oplossing gevonden, maar het probleem blijft terugkomen. De PvdA Amsterdam Oost wil nu een plan van aanpak van het stadsdeel zodat dit probleem daadwerkelijk wordt opgelost. “Het is onacceptabel dat er in Oost kinderen thuiszitten en geen onderwijs krijgen”.

Update
Januari 2011 heeft Meint Helder voor de PvdA Amsterdam Oost een notitie geschreven ‘Wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer’ waarin:

  • cijfers zijn bijeengebracht over de onderwijscapaciteit ven de leerlingprognoses in de Watergraafsmeer;
  •  wordt gewezen op de (grondwettelijke) verplichting om voldoende openbaar onderwijs aan te bieden;
  •  centrale aanmelding en monitoring van aanmelding te onderzoeken.

Download
Wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer

Meer artikelen over Blog