Record uitlotingen dreigt

Geplaatst door OCO op 19 maart 2012
Volgens de op dit moment beschikbare gegevens zijn er 824 overinschrijvingen verspreid over 18 scholen, een triest nieuw record. Het grootste tekort zit op havo-niveau (226 havo/vmbo-t, 115 havo en 230 havo/vwo). Zie ook het overzicht van VSA en OCO.

De scholen en de gemeente overleggen woensdag om de gebleken mismatch zoveel mogelijk op te lossen zonder loting. Als er niets gebeurd zullen ruim 2.300 kinderen gaan loten voor toegang tot onderwijs.

Opvallend

Investeren helpt: de tekorten in het vwo zijn voor het eerst niet verder gegroeid. Het in april 2011 aangekondigde Hyperion bijvoorbeeld toont met 134 inschrijvingen aan hoe gewenst zulk initiatief is om het aanbod meer in lijn met de vraag te brengen.

Op havo-niveau ontbreekt tot op heden ieder initiatief om het aanbod meer in lijn met de vraag te brengen. VSA en OCO pleiten dringend voor oprichting van een extra havo voor komend schooljaar om de ergste nood te kunnen lenigen.

Het IJburg College is op alle niveaus fors overschreven. Kinderen die hier uitgeloot dreigen te worden zouden wel eens zeer grote reisafstanden en -tijden kunnen krijgen wegens gebrek aan alternatief in de buurt.

Op het Caland Lyceum hebben zich voor vwo en havo/vwo-niveau in totaal 352 kinderen gemeld. Dat is 179 meer dan in de schoolgids gepland.

Op het OSB zal ook voor vmbo-b/k/t geloot moeten worden.

Bron: Het Parool, Frank Huiskamp

Meer artikelen over Blog