Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Te veel jongeren gaan van school zonder diploma waar ze iets aan hebben, terwijl er juist veel vraag is naar jongeren die een vakdiploma hebben.

Om deze problemen op te lossen, zijn er in 2003 in Amsterdam afspraken gemaakt tussen de scholen voor vmbo en praktijkonderwijs, de scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, het bedrijfsleven en de gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Regionaal arrangement beroepsonderwijs Amsterdam, afgekort RABA. De looptijd hiervan is van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2008.

De afspraken moeten zorgen voor minder voortijdig schoolverlaten, voor meer doorstroming binnen het beroepsonderwijs, voor betere examenresultaten en voor een betere aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt.

Hoofdlijnenakkoord RABA

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog