Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC)

Geplaatst door OCO op 11 augustus 2009
De gemeente is wettelijk verplicht niet meer leerplichtige jongeren tot 23 jaar, ofwel voortijdige schoolverlaters, te volgen op hun weg naar een startkwalificatie.
Deze taak wordt uitgevoerd door het RMC. In Amsterdam verlaten jaarlijks zo’n 6.000 jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie.
De taken van het RMC zijn:

  • Maken van afspraken met scholen en instellingen over doorverwijzing van voortijdig schoolverlaters naar onderwijs en/of arbeidsmarkt.
  • Opzetten regionaal netwerk van ketenpartners.
  • Opzetten en instandhouden van een registratiesysteem voor meldingen van voortijdig schoolverlaters.
  • Coördinatie van trajecten op weg naar een startkwalificatie.

Het RMC is zelf geen hulpverlener of begeleider.
Het werkgebied van RMC-cluster Zuidoost omvat stadsdeel Zuidoost en gemeente Diemen.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC), cluster Zuidoost
T: 020 567 0477 coördinator Dennis Held
E: rmc@zuidoost.amsterdam.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog