Medezeggenschap op scholen uitgebreide informatie

  • Rol medezeggenschap bij luchtkwaliteit en ventilatie op scholen

    Er zijn eisen voor de luchtkwaliteit en ventilatie op scholen. Op sommige scholen is het binnenklimaat niet op orde.

  • InfoWMS en de voormalige Projectgroep WMS

    De projectgroep WMS ondersteunt de invoering van de per 1 januari 2007 van kracht geworden Wet medezeggenschap op scholen (WMS).