Scholen krijgen rode kaart

Geplaatst door OCO op 29 januari 2011

Op vijftien scholen in Amsterdam konden leerlingen vorig schooljaar ongestoord spijbelen. De scholen hadden geen of te weinig maatregelen genomen om verzuim te bestrijden. Vooral het ROC van Amsterdam deed vorig jaar veel te weinig tegen spijbelen. Tien opleidingen van deze grote instelling kregen van Bureau Leerplicht Plus een rode kaart.

Controle
Leerplichtambtenaren controleerden vorig schooljaar wat scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs deden om verzuim tegen te gaan. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (wob) heeft Het Parool inzicht gekregen in de resultaten per school. Slechts acht scholen van de onderzochte scholen voldeden aan alle eisen. De vijftien scholen met een rode kaart voldeden niet aan de eisen van Bureau Leerplicht Plus (protocol, registratie, aanpak en verzuim melden). 58 scholen kregen een oranje kaart, omdat ze bij één of meer eisen in gebreke bleven. 49 scholen kregen een groen stempel, omdat ze het goed deden. Voor scholen die dit schooljaar onvoldoende tegen spijbelen doen, dreigen boetes.

Hoe werkt het
Wanneer een leerling binnen vier lesweken meer dan 16 uur afwezig is moet dit, in overeenstemming met de leerplichtwet door de school gemeld worden aan de gemeente, Bureau Leerplicht Plus. Dit wordt echter niet altijd gedaan, waardoor de geregistreerde verzuimcijfers een vertekend beeld geven van het werkelijk verzuim op Amsterdamse scholen.

Als verzuim niet geregistreerd of gemeld wordt, dan ontbreekt tijdige signalering aan de leerplichtambtenaar. Leerplicht kan het verzuim dan niet tijdig aanpakken om bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Leerplichtconsulenten hebben de scholen op de lijst (zie download) bezocht en een quickscan uitgevoerd waarbij de school aan de hand van 4 criteria is beoordeeld:

  • Het verzuimprotocol (welke afspraken zijn er vastgelegd)
  • De verzuimaanpak (wat doet de school tegen spijbelen)
  • De verzuimregistratie (wordt het verzuim geregistreerd)
  • De meldingen van verzuim door de school (wordt het verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar)

Na de uitgevoerde controles krijgt de school een kleur van Bureau Leerplicht Plus:

  • Groen: geen afwijkingen geconstateerd (als het protocol niet voldeed, kregen scholen de gelegenheid die aan te passen)
  • Oranje: er zijn afwijkingen geconstateerd op één, twee of drie punten Dit betekent overigens wel dat scholen oranje kunnen zijn tegen groen aan en dat scholen oranje kunnen zijn tegen rood aan. M.a.w. in de code oranje zitten nogal wat gradaties.
  • Rood: op alle vier de punten zijn afwijkingen geconstateerd

Opvallend
Al sinds 2005 bestaan afspraken tussen de gemeente en alle schoolbesturen in Amsterdam om alle verzuim te registreren. Opmerkelijk is dat bij het leerplichtbeleid wel proces-verbaal opgemaakt wordt tegen ouders en leerlingen voor overtreding van de Leerplichtwet, maar dat er geen maatregelen worden genomen tegen scholen die niet registeren, terwijl dat volgens de wet ook kan. (toevoeging OCO)

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog