Scholen mogen vanaf schooljaar 2015-2016 onderwijsuren beter spreiden

Geplaatst door Kaja Sariwating op 31 december 2014

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf schooljaar 2015-2016 hun onderwijstijd zelf indelen. Scholen zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Voortaan mogen de scholen de totale onderwijstijd van de opleiding naar eigen inzicht verspreiden over alle leerjaren.

Urennorm

Door de wijziging kunnen scholen en leraren de lesroosters flexibeler indelen en kunnen ze beter inspelen op de behoeftes van individuele leerlingen. Uiteindelijk moeten alle leerlingen de lesuren wel gevolgd hebben. Leerlingen in het vmbo moeten aan het eind van het examenjaar 3.700 lesuren onderwijs hebben gekregen. Voor de havo zijn dat 4.700 uren over vijf jaar en het vwo mag 5.700 uren verspreiden over zes jaar. Het aantal dagen per jaar dat onderwijs moet worden gegeven blijft echter wel overeind.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog