Hoeveel uren voorschool krijgt mijn kind?

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 december 2017
Vóór 2018 gingen Amsterdamse kinderen 12 uur per week naar de voorschool. Kinderen zonder een indicatie gingen 6 uur per week. Vanaf 2018 is dit uitgebreid naar 15 uur en in 2019 naar 16 uur per week. Deze 16 uur wordt verdeeld over minimaal drie dagen.

Hoeveel uren voorschool?

De reden waarom het aantal uren op de voorschool wordt uitgebreid is omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van de voorschool groter is als er méér uren per week deelgenomen wordt. Het overkoepelend onderzoek van Ruben Fukkink geeft veel inzicht in de factoren die van belang zijn voor de effectiviteit. De educatieve programma’s, die een speels karakter hebben, kunnen nu naar 15 uur worden uitgebreid. Wettelijk gezien, moeten gemeenten minstens 10 uur VVE bieden aan kinderen met een indicatie. De gemeente Amsterdam kiest er voor om te investeren in extra uren. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat het doel is dat de voorschool 16 uur per week is, dit gaat per 2020 van start.

Weekplanning

Er zijn verschillende manieren waarop voorscholen de 16 uur in de week inplannen. De ene voorschool verdeelt de uren over 3 dagen, de ander over 4 dagen. Een deel van de locaties biedt naast de VVE-uren ook reguliere kinderopvang. Op die locaties kan je dan vóór of na de voorschool je kind op de kinderopvang laten.

Meer of minder?

Als je meer dan 16 uur opvang voor je kind wilt, kan je kiezen voor een kinderopvanglocatie die zowel voorschool als reguliere peuteropvang aanbiedt. Je sluit dan een contract af voor het aantal uren dat je wenst per week. Ook kan je bijvoorbeeld de opvang in de vakantie regelen.

Als je minder dan 16 uur per week gebruik wil maken van de voorschool, kan je hierover in gesprek gaan met de voorschool. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de 16 uur per week, maar de flexibiliteit kan per locatie verschillen.