Hoeveel uren voorschool krijgt mijn kind?

Geplaatst door Floor Kaspers op 11 oktober 2021
In principe gaan peuters zestien uur per week naar de voorschool, verspreid over drie dagen. Wil je meer of minder uren afnemen? Of wil je de uren verspreiden over vier dagen? Informeer dan naar de mogelijkheden bij de voorschool.

Hoeveel uren voorschool?

Een peuter moet tussen tweeënhalf en vier jaar oud 960 uren vve kunnen krijgen op de voorschool (Art. 2 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie).  Dit komt neer op zestien uur per week gedurende veertig weken per jaar.

In Amsterdam kunnen peuters al vanaf twee jaar naar de voorschool.

Weekplanning

Voorscholen bepalen zelf hoe zij de zestien uur VVE inplannen. Sommige voorscholen verspreiden de uren over drie dagen, terwijl andere voorscholen de uren over vier dagen verspreiden.

Een deel van de locaties biedt naast de VVE-uren ook reguliere kinderopvang aan. Op die locaties kan je dan vóór of na de voorschool je kind op de kinderopvang laten.

Meer of minder uren voorschool?

Wil je meer dan zestien uur opvang voor je kind? Kies dan voor een kinderopvanglocatie die zowel voorschool als reguliere peuteropvang aanbiedt. Je sluit dan een contract af voor het aantal uren dat je per week wenst. Ook kan je bijvoorbeeld opvang in de vakantie regelen.

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, kun je voor deze extra uren ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar als je gemeentetoeslag ontvangt, geldt dit alleen voor een maximum van zestien uur per week. De extra uren zijn dan voor eigen rekening.

Wil je minder dan zestien uur per week gebruik maken van de voorschool? Informeer dan naar de mogelijkheden bij de voorschool. De flexibiliteit verschilt namelijk per locatie.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Toelating voorschool