ScholenArenA: 1 en 2 november 2019 oriënterende scholenmarkt

Geplaatst door OCO op 7 oktober 2019
Op 1 en 2 november 2019 vindt onder de naam ‘ScholenArenA’ een scholenmarkt plaats in de Johan Cruijff Arena. Leerlingen uit groep 8 moeten daarvoor een datum en tijdvak reserven. Alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs zijn aanwezig, zodat leerlingen uit groep 8 zich kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs als voorbereiding op de open dagen. OCO organiseerde vroeger al scholenmarkten voor uitgelote leerlingen, VSA pleit al jarenlang voor een scholenmarkt naar een voorbeeld uit New York. Eindelijk geven schoolbesturen aan het verzoek gehoor om een oriënterende scholenmarkt te organiseren.
Aanmelden voor de ScholenArenA kan online op voschoolkeuze020.nl

Docenten en leerlingen persoonlijk ontmoeten

De ScholenArenA vindt dit jaar voor het eerst plaats. In de ScholenArenA zijn stands te vinden van ruim tachtig scholen voor voortgezet onderwijs. Bezoekers kunnen docenten en leerlingen ontmoeten en vragen stellen. Ook wordt er informatie gegeven over het verloop van de overstap, extra ondersteuning en het speciaal onderwijs.

ScholenArenA als voorbereiding op open dagen

Leerlingen in groep 8 moeten voor de centrale loting & matching een voorkeurslijst opstellen met meerdere scholen van voorkeur. Open dagen zijn het belangrijkste middel om een beeld te vormen van een school, maar het is lastig om genoeg open dagen te bezoeken om een voorkeurslijst te vullen. Bovendien waren de open dagen de afgelopen jaren erg druk. De open dagen vinden plaats in januari en februari 2020. Als oriëntatie op de open dagen organiseren de schoolbesturen nu gezamenlijk de ScholenArenA op 1 en 2 november 2019. De ScholenArenA vervangt de open dagen niet, maar is een extra hulpmiddel voor de schoolkeuze.

Vroeger scholenmarkt na de loting

Voordat de centrale loting & matching werd ingevoerd organiseerde OCO vijf jaar lang een scholenmarkt voor uitgelote en afgewezen leerlingen. In die tijd werd er decentraal geloot en kon maar één school worden opgegeven, daardoor waren er in die jaren iedere keer honderden leerlingen na de loting zonder school. Ook konden in die tijd leerlingen worden afgewezen als de score op hun citotoets (tegenwoordig ‘eindtoets’) niet hoog genoeg was om toegelaten te worden volgens hun schooladvies. Tegenwoordig mag een advies niet meer naar beneden bijgesteld worden na een lage score op de eindtoets.

Eindelijk volgen schoolbesturen advies VSA op

De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) pleit al enige jaren voor een oriënterende scholenmarkt zoals in New York. OCO heeft VSA steeds gesteund in dit streven. Tot voor kort werd dat door de Amsterdamse schoolbesturen als onnodig bestempeld. Nu gaat het eindelijk toch gebeuren.

Datum en tijdvak opgeven bij aanmelding

Aanmelden voor de ScholenArenA kan online op voschoolkeuze020.nl. Kies voor een datum en een bepaald tijdvak. De ScholenArenA is niet voor leerlingen uit groep 7.

Meer artikelen over Blog