School straks verantwoordelijk voor plek zorgleerlingen

Geplaatst door OCO op 25 juni 2007

Vanaf 2011 moeten de schoolbesturen ervoor zorgen dat ‘zorgleerlingen’ een goede plek op een goede school krijgen. Ouders met een kind dat extra zorg nodig heeft, omdat het slechtziend of slechthorend is, of omdat het een gedragsstoornis heeft, moeten nu nog zelf uitzoeken waar hun kind kan worden opgevangen.

Vanaf 2011 mag een school een zorgleerling niet meer weigeren, maar moet samen met andere scholen in de regio een goed onderwijszorgaanbod doen. Het kabinet wil meer samenhang in de voorzieningen. De schoolbesturen moeten in de regio samenwerken zodat voor elke zorgleerling een goed onderwijszorgaanbod kan worden ontwikkeld. De meeste leerlingen die zorg nodig hebben, kunnen op een gewone school blijven met wat extra steun, denkt staatssecretaris Dijksma. Maar voor leerlingen die geen regulier programma kunnen volgen, blijft het speciaal onderwijs bestaan. De onderwijsinspectie gaat controleren of de besturen hun nieuwe taken goed uitvoeren.

Ouders zijn bezorgd dat ze hun inspraak verliezen met deze nieuwe regeling. Is het wel een goede school? En kan de nieuwe school ook 60 km verderop liggen? Leerkrachten zijn ook bezorgd. Er is nu reeds te weinig tijd voor zorg aan kinderen met een handicap. Er moet geld bijkomen om deze maatregelen in te voeren, vinden zij.

Volgens de staatssecretaris krijgen ouders met de invoering van de wetgeving ‘passend onderwijs’ juist een betere uitgangspositie. Als groep krijgen ouders meer zeggenschap, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de afspraken die de schoolbesturen maken in het regionale netwerk. Ook wordt de rechtspositie van individuele ouders in de nieuwe wetgeving versterkt met een geschillenregeling. Er blijft een voorziening zoals de onderwijsconsulenten, waar individuele ouders om ondersteuning kunnen vragen.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog