Staat de inspectie toe dat meisjes hoofddoeken dragen?

Ja. Op veel islamitische scholen dragen meisjes een hoofddoek. Soms doen ze dat uit zichzelf of op verzoek van hun ouders. Maar op veel scholen is het ook een regel. Dat is niet in strijd met wetten of de regelgeving.

Uit: Islamitische scholen nader onderzocht – Onderwijsinspectie, oktober 2003