Stadsdeel wil geen uitbreiding zwakke basisschool Al Wafa

Geplaatst door OCO op 28 mei 2009

In 2008 heeft het bestuur (de stichting Islamitische Scholen El Amal) van de Islamitische basisschool Al Wafa het stadsdeel verzocht om een verdere uitbreiding van de school met 4 lokalen. Stadsdeelbestuurder Onderwijs, Fouad Sidali, vindt uitbreiding van de school op dit moment echter niet verantwoord. Het onderwijsconcept, en zwakke uitvoering daarvan, leidt bij Al Wafa in de praktijk al gedurende vele jaren tot zwakke onderwijsprestaties. In het laatste rapport van de Inspectie van het Onderwijs concludeert de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool Al Wafa belangrijke tekortkomingen vertoont en risicovol is. De inspectie heeft daarom het toezicht geïntensiveerd. Het stadsdeel wil verdere behandeling van het uitbreidingsverzoek uitstellen tot de onderwijsprestaties op orde zijn.

Volgens de inspectie steekt het percentage kinderen dat gedurende de schoolperiode op de Al Wafaschool een vertraging heeft opgelopen, ongunstig af bij het landelijk beeld. Het is in het belang van de kinderen dat er een goed onderwijsaanbod is. Het ondersteunend onderwijsbeleid van het stadsdeel en de gemeente is er op gericht om de nu aanwezige achterstanden van de leerprestaties van de basisschoolleerlingen in het stadsdeel op termijn flink te reduceren.

Foaud Sidali: “Een zwakke school is een wezenlijke belemmering voor de ontwikkeling van de kinderen. Er is, samen met de gemeente Amsterdam, op de Al Wafaschool gestart met de uitvoering van een verbeterplan met betrekking tot de onderwijsprestaties. De school wordt echter nog steeds als zwakke school aangemerkt. Tijdens dit verbeterproces, en tot de kwaliteit van de school naar oordeel van de inspectie op orde is, vind ik een uitbreiding van het aantal leerlingen van de Al Wafa school onverantwoord. Volgens de Wet op het primair onderwijs zijn de gemeente Amsterdam en het stadsdeel verplicht een verzoek als dit in behandeling te nemen. Ik vind het echter onverantwoord de behandeling daarvan voort te zetten zolang verbeteringen op de school nog niet zichtbaar zijn en de school door de Inspectie nog als zwakke school wordt beoordeeld. Het schoolbestuur moet eerst de onderwijsprestaties op orde brengen.”

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog