Stichting Kinderen in Achterstand Posities (KAP)

Geplaatst door OCO op 12 november 2006

Het KAP is een bureau voor ouders en kinderen/jongeren met onderwijsproblemen.

Stichting Kinderen in Achterstand Posities (KAP) heeft als doel:

  • De onderwijskansen van kinderen en jongeren met een achterstandspositie te verbeteren
  • Het negatieve imago van risicojongeren te verbeteren.
  • De positie van niet-westerse mensen t.b.v. de maatschappij verbeteren.

Dit wil KAP bereiken door persoonlijke begeleiding naar school en werk.

  • Bemiddelen in onderwijsconflicten tussen ouders en scholen.
  • Risicojongeren begeleiden naar school of werk.
  • Begeleiden van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.
  • Mentorbegeleiding vanuit het Project Goal!
  • Bemiddelen in sociaal-maatschappelijke problematiek voor mensen met een niet-westerse achtergrond.

Zie ook: Vijf voorbeelden uit de praktijk van stichting Kinderen in Achterstandsposities.

Update (2013): De activiteiten van Stichting KAP zijn beëindigd. Een aantal activiteiten is overgenomen door Stichting Think-KABIR.