Tag: rechten

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Mag een school zonder toestemming van ouder(s) een zorgmelding doen?

Uit vraag en antwoord > Huiselijk geweld, kindermishandeling, zorgmelding

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Kledingvoorschriften op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Onderwijstijd

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Verlof

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid beroepsonderwijs

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hebben ouders recht op inzage en een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Mag je het examenvak Spaans vervangen door staatsexamen Arabisch?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm onvoldoende leerresultaten

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelatingsbesluit

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Wat staat er in de schoolgids?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtige leeftijd

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Schade en aansprakelijkheid op school, hoe zit dat eigenlijk?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat meet een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet de leerachterstandtoets (LAT)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie