Tag: rechten

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wat staat er in de schoolgids?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat meet een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet de leerachterstandtoets (LAT)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor recht op leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat betekent de leerlingenkrimp of leerlingendaling in het onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Veelgestelde vragen over voorrangsregels bij de Centrale loting en matching

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wat is leerplicht?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten