Tag: rechten

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en eindtoets

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm onvoldoende leerresultaten

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelatingsbesluit

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Wat staat er in de schoolgids?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtige leeftijd

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Overgangsbeslissing

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Prullenbak

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Schade en aansprakelijkheid op school, hoe zit dat eigenlijk?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat meet een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet de leerachterstandtoets (LAT)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat is leerplicht?

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtsanctie

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Onderwijstijd

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Verlof