Tag: rechten

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Blogbericht van 3 juni 2024

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat staat er in de schoolgids?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Onderwijstijd

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Mag een school zonder toestemming van ouder(s) een zorgmelding doen?

Uit vraag en antwoord > Huiselijk geweld, kindermishandeling, zorgmelding

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en doorstroomtoets

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Faciliteiten en geschillen

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Raden

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Kledingvoorschriften op school

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Verlof

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid beroepsonderwijs

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hebben ouders recht op inzage en een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie basisonderwijs

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Mag je het examenvak Spaans vervangen door staatsexamen Arabisch?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm onvoldoende leerresultaten

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelatingsbesluit

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtige leeftijd

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier basisonderwijs

Bekostigingssanctie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Schorsing

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Schade en aansprakelijkheid op school, hoe zit dat eigenlijk?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat meet een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet de leerachterstandtoets (LAT)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat is leerplicht?

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplichtsanctie

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Verwijdering ivm gedrag

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Leerlingprognose 2015: krimp in Nederland, groei in Amsterdam

Blogbericht van 29 januari 2015

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

SP onderzoekt opnieuw ouderbijdrage

Blogbericht van 30 oktober 2013

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Tijdpad toelating

Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Blogbericht van 14 augustus 2013

OCO-bijeenkomsten in de eerste helft van 2013

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Ombudsman onderzoekt thuiszittende kinderen

Blogbericht van 8 oktober 2010

Contactformulier inspectie voor meldingen van misstanden

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Verbeter de informatie over alle kosten voor ouders

Blogbericht van 16 februari 2010

Stichting Combo: de medewerkers voor LAKS en JOB

Uit vraag en antwoord > Links

De Herkansing van Prem gestart

Blogbericht van 8 januari 2010

Wet gelijke behandeling uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Blogbericht van 29 juli 2009

Nieuw boekje rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school

Blogbericht van 29 mei 2009

Schaapman-vonnis

Blogbericht van 25 mei 2009

Speciaal basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Prullenbak

Aanmelding primair onderwijs

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Blogbericht van 23 februari 2009

Als ik 2 keer te laat kom op school moet ik me om kwart voor 8 moet melden, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Uit vraag en antwoord > Links

Ministerraad: gratis schoolboeken in twee stappen

Blogbericht van 18 januari 2008

Leerlingenstatuut

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Rechten en plichten

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op informatie

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op privacy

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Onderwijsinhoud

Relatief meeste schorsingen en verwijderingen in praktijkonderwijs

Blogbericht van 6 september 2007

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Beleidsprogramma: een lijst doelen

Blogbericht van 15 juni 2007

82.000 examenklachten in 2007

Blogbericht van 31 mei 2007

Christelijke school mag hoofddoekje weren

Blogbericht van 24 april 2007

Recht voor jou

Blogbericht van 5 maart 2007

Modelklachtenregeling

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Vertrouwenspersoon

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling