Tag: rechten

Wat is de Kernprocedure?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Hoe komt het schooladvies tot stand in groep 8?

Uit vraag en antwoord > Schooladvies en eindtoets

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Onderwijswetten

Uit vraag en antwoord > Organisatie

LAT, CAP, SEM: extra onderzoek voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Ik ben geschorst van school, help!

Uit vraag en antwoord > Sancties

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een besluit over toelating, schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Sancties

Wat doet een examensecretaris?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het schoolexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat is het programma van toetsing en afsluiting (pta)?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen en diploma

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Sancties

Schade en aansprakelijkheid op school, hoe zit dat eigenlijk?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat doet de school bij seksuele intimidatie van leerlingen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat meet een sociaal-emotioneel onderzoek (SEM)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat meet de leerachterstandtoets (LAT)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Onderwijskundig rapport of onderwijskundig informatiedocument (oki-doc)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat meet een capaciteitenonderzoek (CAP)?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is de Kopklas?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Samenvatting leerplichtwet

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat is leerplicht?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Moet ik nog naar school als ik 18 jaar ben?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de voorschool, school, opleiding of instelling?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Klachtenregeling en klachtenprocedure

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat staat er in de schoolgids?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Oneens met verwijdering vanwege onvoldoende leerresultaten? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Sancties

Oneens met een toelatingsbeslissing? Ga in bezwaar!

Uit vraag en antwoord > Toelating

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Van de basisschool naar het vmbo? Alles over de leerwegen in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wat is onderwijstijd?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Heeft scholier recht om te staken of demonstreren?

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Ouders & Onderwijs

Uit vraag en antwoord > Links

Samenvatting medezeggenschap op school

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Vergoeding voor MR-werk

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Mag school beeldmateriaal van leerlingen op de website of Facebookpagina van school plaatsen?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Mag een ouder of leerling proefdraaien bij de MR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen