Swazoom

Swazoom is een welzijnsorganisatie die erop is gericht om alle kinderen in Amsterdam Zuidoost zoveel mogelijk ontwikkelkansen te bieden en alle bewoners actief te betrekken bij stadsdeel, buurt of wijk.

Huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Het eerste uur word besteed aan huiswerk maken. Het tweede uur worden activiteiten gedaan gericht op taalontwikkeling, sociale vaardigheden en algemene kennis.

T: 020 569 6867
W: www.swazoom.nl