Tag: *rapport(gesprek)

Wat staat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport en oki-doc?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Hoe om te gaan met het schoolrapport?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Cijfers

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Ik maak mij zorgen of mijn kind wel zal overgaan, wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie