Tips bij de keus van een nieuwe school in de tweede ronde (flitsronde) van 2010

Geplaatst door OCO op 7 april 2010

Waar kunt u naar kijken bij de keuze van de nieuwe school?

  • Kijk in de lijst welke scholen u nog kunt kiezen. Welke scholen met het juiste schooltype hebben nog plek? Deze lijst staat ook op de website van de gemeente.
  • Kijk in de lijst naar de opleidingen van een school. Een scholengemeenschap heeft vaak ook een vmbo-kader- of gymnasiumafdeling.
  • Noteer de onderwerpen waarop u de eerste school heeft gekozen. Scoor de scholen die nog plaats hebben hierop.
  • Vraag aan de school die uw kind de eerste keer heeft afgewezen naar de reden. Scoor de scholen die nog plaats hebben hierop, zodat u dit argument niet nog nogmaals treft.
  • In de lijst met scholen die nog plek hebben, kunt u op de schoolnaam klikken voor meer informatie over de school: gegevens zoals het aantal leerlingen, waar leerlingen vandaan komen, opbouw van de school, ouderbijdrage, slagingspercentage, kantine en veiligheid. Maar ook vindt u er de locatie van de school (googlemaps) en een link naar het oordeel van de leerlingen, het rapport van de onderwijsinspectie, de website van de school en de schoolgids.
  • Bij het oordeel van de onderwijsinspectie vindt u ook informatie over het aantal gerealiseerde lesuren op de school.
  • Kijk bijvoorbeeld voor een oordeel van derden bijvoorbeeld bij Trouw

Tip: bent u het niet eens met het besluit, neem dan snel actie. De planning van de procedure is eigenlijk te krap voor toelichtingen of uitzonderingen. U kunt altijd OCO bellen voor informatie.

Klachten over de kernprocedure?
Meld het bij het informatiepunt kernprocedure van de gemeente Amsterdam:
telefoon: 020 – 251 81 51
e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl
Of meld het aan OCO: info@onderwijsconsument.nl of 020-3306320

Data flitsronde & 3e ronde
U kunt uw kind bij de nieuwe school aanmelden op 12,13 en 14 april 2010. Alle leerlingen die zich dan aanmelden, worden tegelijk behandeld. Op 22 april krijgt u bericht of uw kind wordt toegelaten op deze school van tweede keus. Als uw kind is uitgeloot of niet toegelaten wordt, gaat de derde ronde gelden. Hiervoor heeft de gemeente nieuwe regels opgesteld. Als uw kind uitgeloot is in de tweede ronde, kunt u het aanmelden op maandag 26 en dinsdag 27 april. Alle leerlingen gelden dan als tegelijkertijd aangemeld én de gemeente zegt dat voor kinderen waarvoor nu weer geen plek is, een oplossing wordt gezocht. Of dit binnen of buiten de school van keuze is, wordt niet vermeld.

Het is belangrijk dat u en uw kind op tijd weten naar welke school uw kind gaat na de zomervakantie. Als het te lang duurt, schakel dan hulp in. U kunt op werkdagen bellen met OCO 020-3306320 voor al uw vragen.