Urennormen voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 29 november 2007

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs geldt een ander minimum aantal uren dat geprogrammeerd en gerealiseerd moet worden dan voor de bovenbouw. Voor het examenjaar geldt weer een andere norm. Deze normen zijn in 2006 vastgesteld.

Urennormen voortgezet onderwijs

 • De norm in de onderbouw (de eerste twee leerjaren) en voor het derde leerjaar havo / vwo is 1040 klokuren;
 • de norm in de bovenbouw is 1000 klokuren;
 • de norm in het examenjaar is 700 klokuren.
 • In het praktijkonderwijs is de norm in elk van de leerjaren 1000 klokuren.

Criteria
De criteria voor het meetellen van onderwijsactiviteiten zijn:

 • het gaat om begeleid onderwijs: leerlingen kunnen ‘afdwingbaar’ aanspraak maken op begeleiding;
 • het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor alle leerlingen van een bepaalde stroom verplichte onderwijsprogramma;
 • het onderwijs moet onder verantwoordelijkheid van een leraar worden verzorgd die op grond van de wet met die werkzaamheden mag worden belast.

Versoepeling urennorm, 40 uur per jaar maatwerk, maatschappelijke stage telt mee
In overleg met de koepelorganisatie voor de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, is in het kader van de ‘Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs’ afgesproken dat:

 • De wettelijke norm van respectievelijk 1040, 1000 en 700 klokuur per schooljaar zal worden gehandhaafd;
 • Scholen binnen de wettelijke norm per schooljaar respectievelijk ten minste 1000 (onderbouw), 960 (bovenbouw) en 660 (examenjaar) klokuur voor alle leerlingen verplichte onderwijstijd realiseren;
 • Scholen daarnaast, in overleg met de medezeggenschapsraad, een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan maatwerkactiviteiten vaststellen, voor maximaal 40 uur mee te tellen als onderwijstijd. Deze maatwerkactiviteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, maar hóéven niet door álle leerlingen te worden gevolgd;
 • De maatschappelijke stage voor maximaal 72 uur volledig onderdeel uitmaakt van de onderwijstijd. Het betreft hier uren die tijdens verspreid over de gehele schoolperiode kunnen worden gemaakt;
 • Er rekening wordt gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding.

Sancties bij minder dan 900 uur
In een spoeddebat over de urennorm van 28 november 2007 gaf de staatssecretaris aan dat scholen die niet voldoen aan de urennorm onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie worden geplaatst. In antwoord op vragen over boetes aan scholen die niet voldoen aan de urennorm zei de staatssecretaris dat zij scholen die minder dan 900 uur realiseren een boete oplegt. Het schoolbestuur moet dan de bekostiging voor het aantal uren onder deze 900-urengrens terugbetalen.

Meer artikelen over Blog