Veel luxeverzuim in De Baarsjes

Geplaatst door OCO op 20 augustus 2008

Godfried Lambriex, wethouder Onderwijs in stadsdeel De Baarsjes pleit voor een verhoging van de boetes en een snellere afhandeling door de rechtbank in Amsterdam. Bureau Leerplichtplus constateerde dat 500 kinderen in Amsterdam rond de zomervakantie niet op school waren. Lambriex vindt het aandeel van De Baarsjes hierin schrikbarend hoog.

Luxeverzuim
Leerplichtambtenaren in De Baarsjes hebben voor de zomervakantie bij alle (basis)scholen in dit stadsdeel onderzoek gedaan naar luxeverzuim. Hiervan is sprake als ouders zonder toestemming van een schooldirecteur hun kind eerder van school haalt voor de vakantie of het kind na de vakantie later naar school laat gaan. In totaal waren er nu meer dan 100 kinderen die eerder met vakantie waren gegaan. Na afloop bleek uit een steekproef dat zo’n 74 kinderen niet op de eerste schooldag aanwezig waren. In het schooljaar 2007/2008 was er sprake van een aantal van slechts 65 meldingen van ongeoorloofd verzuim. Pas na nader onderzoek, via gesprekken met schooldirecteuren en verhoor van ouders, kan duidelijk worden of er echt sprake is van een grote overtreding van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaren in De Baarsjes gaan uitzoeken of er sprake is van recidive (herhaling). Ouders die vorig jaar voor luxeverzuim een waarschuwing hebben gekregen krijgen dan nu een proces-verbaal en een boete te betalen.

Hogere boetes
Naar aanleiding van het feit dat de rechtbank nu pas zaken afdoet van luxeverzuim van het vorig jaar, pleit Lambriex ervoor dat rechters dergelijke zaken sneller afhandelen. Het Stadsdeel heeft alle ouders ruim voor de zomervakantie schriftelijk op de hoogte gesteld van de geldende regels. Ook was deze informatie te vinden op de website van het Stadsdeel. Lambriex: “Toch zijn er dus ouders die de regels bewust aan hun laars lappen, ik pleit dan ook voor veel hogere boetes! Ik denk dat ouders nu lachen om de hoogte van de opgelegde boetes.”

Beoordeling door leerplichtambtenaren
Schooldirecteuren hebben de bevoegdheid om verzoeken van ouders in te willigen om het kind voor een periode van minder dan 10 dagen niet naar school te laten gaan. Dan moet er wel sprake zijn van gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld een overlijden. Het eerder op vakantie gaan wordt niet beschouwd als een gewichtige reden. Lambriex: “Mij is een geval bekend dat een directeur terecht een aanvraag had afgewezen, maar dat de toestemming alsnog door het schoolbestuur werd verleend. Een schoolbestuur heeft deze bevoegdheid niet, ik zou willen dat het praktijk wordt dat schooldirecteuren in De Baarsjes en misschien in heel Amsterdam dergelijke verzoeken laten afhandelen door de leerplichtambtenaren. Zij kunnen objectief oordelen of er wel of niet toestemming kan worden verleend. Op die manier brengen we schooldirecteuren niet in een lastig parket. Als dit betekent dat de wet moet worden aangepast, dan moet dat maar.”

Meer artikelen over Blog