Wat is een Persoonsgebonden Budget (pgb)?

Geplaatst door Floor Kaspers op 19 juni 2024
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Afhankelijke van de zorgvraag, vraagt u dit aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Heeft u bijvoorbeeld een kind dat intensieve zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u een pgb voor jeugdhulp aanvragen bij de gemeente. Voor een kind dat langdurige, intensieve zorg nodig heeft en een wlz-indicatie heeft, kunt u een pgb aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Een persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld voor uzelf of uw kind. Vormen van zorg die u met een pgb kunt inkopen zijn:

 • Verpleging
 • Logeeropvang
 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoer van en naar een dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding

De meeste mensen die zorg krijgen ontvangen dit ‘in natura’. Dat betekent dat de zorg wordt geboden door een instelling die de gemeente of het Zorgkantoor heeft ingekocht. Soms kunt u dan kiezen welke instelling dat is, maar soms is er weinig keus.

Met een pgb kunt u zelf kijken welke hulpverlener het beste bij uw situatie past. Dat kan een professionele organisatie zijn, maar dat kan ook iemand zijn die u persoonlijk kent. Of iemand die zelfstandig werkt. Voor ouders van kinderen met een pgb is er ook de mogelijkheid om zelf de zorg te bieden en daarvoor uit het pgb betaald te worden. Hier zijn wel specifieke regels aan verbonden.

Pgb op basis van de Jeugdwet

Heeft u een kind dat intensieve zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u een pgb voor jeugdhulp aanvragen bij de gemeente. De gemeente regelt dit op basis van de Jeugdwet. U kunt hulp aanvragen voor:

 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding
 • Logeeropvang, ook wel respijtzorg genoemd
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • Ondersteuning bij de opvoeding

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget via de gemeente moet u naast de algemene indicatiecriteria voor de zorg ook aan een aantal andere criteria voldoen. Zo moet u duidelijk kunnen maken dat de keuze voor een pgb in plaats van zorg in natura een bewuste keuze is. Ook moet u in staat zijn om met het persoonsgebonden budget de zorg te kunnen organiseren.

Wanneer u er voor kiest om mensen uit het sociale netwerk van het kind met het pgb in te zetten, zoals bijvoorbeeld uzelf als ouder, dan kijkt de gemeente of die belasting niet te hoog is. Ook kan de gemeente vragen stellen over de kwaliteit van de hulp en zal de gemeente voor ‘niet-professionele hulp’ een lager tarief hanteren in het pgb. Voor herindicaties en nieuwe indicaties kunt u terecht bij het Ouder- en Kindteam.

Vereniging Per Saldo legt in dit stappenplan uit hoe u een persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet bij de gemeente aanvraagt.

Pgb voor u of uw kind op basis van de Zorgverzekeringswet

Heeft u langdurige zorg nodig voor uzelf of uw kind? Of heeft u palliatieve zorg nodig? Dan kunt u een pgb aanvragen bij uw zorgverzekering. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet.

Hoe u dit aanvraagt staat in dit stappenplan van Per Saldo.

Persoonsgebonden budget op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Volwassenen die zorg nodig hebben, zodat ze bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, kunnen in sommige gevallen ook een pgb aanvragen. Dit kan op basis van op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Per Saldo legt in dit stappenplan uit hoe u een pgb vanuit Wmo bij de gemeente aanvraagt.

Persoonsgebonden budget op basis van Wet langdurige zorg

Heeft u of uw kind langdurige 24-uurs zorg nodig? En heeft u of uw kind een wlz-indicatie (een besluit waarin staat dat u recht heeft op hulp vanuit de Wet langdurige zorg)? Dan kunt u een pgb aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio.

In dit stappenplan van Per Saldo staat hoe u dit doet.

Trekkingsrecht

Heeft u een persoonsgebonden budget aangevraagd en is dit goedgekeurd? Dan zijn er twee mogelijkheden om zorgaanbieders te betalen:

 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de rekening vanuit uw PGB
 • Uw zorgverzekering betaalt de rekening vanuit uw PGB

Deze vorm van betaling heet trekkingskracht en is ingevoerd om fraude tegen te gaan.

Meer artikelen over Jeugdhulp