Veranderingen voor het PGB

Geplaatst door Floor Kaspers op 24 december 2014
Het PGB (persoonsgebonden budget) is ook onder de nieuwe jeugdwet een manier om zorg te organiseren. We zetten de nieuwe regels voor het PGB voor u op een rij.

Wat is een PGB?

De meeste mensen die zorg krijgen vanuit de WLZ of de Wmo ontvangen deze zorg ‘in natura’. Dat betekent dat de zorg wordt geboden door een instelling die de gemeente of het Zorgkantoor heeft ingekocht. Soms kunt u dan kiezen welke instelling dat is, soms is er weinig keus.
Naast de zorg ‘in natura’ is er ook de mogelijkheid om zelf de zorg in te kopen. Dit doet u dan met een persoonsgebonden budget, afgekort PGB. Hiermee kunt u zelf kijken welke hulpverlener het beste bij uw situatie past. Dat kan een professionele organisatie zijn, maar dat kan ook iemand zijn die u persoonlijk kent, of iemand die zelfstandig werkt.
Voor ouders van kinderen met een PGB is er ook de mogelijkheid om zelf de zorg te bieden en daarvoor uit het PGB betaald te worden. Hier zijn wel specifieke regels aan verbonden.

 

Trekkingsrecht

De afgelopen jaren zijn er vaker problemen geweest met het PGB. Mede door de komst van bemiddelingsbureaus was er soms sprake van fraude of verloren mensen de grip op hun eigen PGB. Om dit voortaan te voorkomen, wordt het trekkingsrecht ingevoerd.
Voorheen kregen budgethouders van een PGB het budget zelf op hun rekening gestort, en betaalden ze hiervan de rekeningen van de zorgaanbieders. Achteraf legden zij hierover verantwoording af. Met het trekkingsrecht gaat het andersom. Het bedrag voor het PGB wordt neergezet bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en die betaalt de rekeningen die de budgethouder instuurt. De SVB controleert of de rekening of het urenbriefje past bij het contract dat de budgethouder en de aanbieder hebben gesloten, en betaalt vervolgens de aanbieder. Via mijnpgb.nl heeft de budgethouder inzicht in het PGB.
In de overgangsperiode is dit behoorlijk lastig, en is nog niet alles goed geregeld. Vooral de contracten die gesloten worden tussen de budgethouder en de aanbieder worden vaak afgekeurd door de SVB omdat ze (nog) niet aan de regels voldoen. Heeft u een PGB en heeft u vragen over het trekkingsrecht, dan kunt u contact opnemen met de SVB.

Het PGB in de Jeugdwet

De gemeente is vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk voor het grootste deel van de hulp die kinderen hiervoor kregen uit de AWBZ. Dat gaat dus ook over de PGB’s. De gemeente is verplicht om de mogelijkheid te bieden om een de zorg te organiseren met een PGB. Ook de gemeente doet dit via het trekkingsrecht.
Om in aanmerking te komen voor een PGB via de gemeente moet men naast de algemene indicatiecriteria voor de zorg ook aan een aantal andere criteria voldoen. Zo moet u duidelijk kunnen maken dat de keuze voor een PGB in plaats van zorg in natura een bewuste keuze is. Ook moet u in staat zijn om met het PGB de zorg te kunnen organiseren.
Wanneer u er voor kiest om mensen uit het sociale netwerk van het kind met het PGB in te zetten, zoals bijvoorbeeld uzelf als ouder, dan kijkt de gemeente of die belasting niet te hoog is. Ook kan de gemeente vragen stellen over de kwaliteit van de hulp en zal de gemeente voor ‘niet-professionele hulp’ een lager tarief hanteren in het PGB.

Voor herindicaties en nieuwe indicaties kunt u terecht bij het Ouder- en Kindteam.

Meer artikelen over Jeugdhulp