Vereniging van vrije scholen

De Vereniging van vrijescholen verenigt instellingen voor opvoeding (kinderopvang) en onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit antroposofie. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van vrijescholen.

Vereniging van vrijescholen
Hoofdstraat 14B
3972 LA Driebergen
Telefoon (0)343 – 53 60 60
www.vrijescholen.nl