Welke VVE-programma’s zijn er?

Geplaatst door OCO op 1 januari 2020
Een voorschool moet een landelijk erkend VVE-programma gebruiken. De VVE-programma’s richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In Amsterdam wordt vooral gewerkt met Kaleidoscoop, Piramide, Sporen en Startblokken.

Erkende VVE-programma’s

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderhoudt een databank met ‘effectieve jeugdinterventies’. Dat wil zeggen dat ze uitvoerbaar zijn, goed zijn onderbouwd, of dat er aanwijzingen zijn dat ze effectief zijn.

Erkend integraal VVE-programma

In een programma dat is erkend als ‘integraal VVE-programma’ komen alle vereiste ontwikkelingsgebieden aan bod: taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In art. 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is de eis terug te vinden om zo’n programma te gebruiken. Er zijn acht erkende integrale VVE-programma’s:

  • Kaleidoscoop
  • Peuterplein en Kleuterplein
  • Piramide
  • Schatkist (alleen vroegschool)
  • Speelplezier
  • Sporen
  • Startblokken en Basisontwikkeling
  • Uk & Puk

Overige erkende VVE-interventies

Daarnaast zijn er nog eens tien erkende VVE-interventies op deelonderwerpen. Sommige daarvan zijn gezinsgericht. Ouders gaan dan na hulp van een professional thuis verder met knutselen en spelen met hun kind. Andere gezinsgerichte programma’s zijn gericht op het bevorderen van voorlezen, zoals VoorleesExpress of Boekstart en Boekenpret. Lees meer over het stimuleren van leesplezier in het artikel Leesplezier thuis en in de klas.

Er zijn ook centrumgerichte (niet voor thuis) VVE-interventies die bedoeld zijn als aanvulling op een ander VVE-programma. Bijvoorbeeld Taallijn, dat is gericht op taalachterstand.

Zie de website van het Nederlands Jeugd Instituutvoor een volledige lijst van de erkende programma’s of interventies voor VVE.

VVE-programma’s in Amsterdam

Het aanbod van de VVE-programma’s verschilt per gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de VVE en zorgt dat de landelijk erkende programma’s op de voorschool en de basisschool worden gebruikt. De meest gebruikte programma’s in Amsterdam zijn:

Klik op bovenstaande links om meer te lezen over deze methodes. Op de Amsterdamse schoolwijzer is te zien welke voorschool welk programma gebruikt.

Meer informatie

Meer praktische informatie over VVE is te vinden in het artikel VVE, wat betekent dat?. Meer informatie over de voorschool is te lezen in het artikel Wat is het verschil tussen de voorschool en de vroegschool?. De eerdergenoemde NJi-webste bevat ook een dossier over VVE met meer achtergronden. Wil je weten wat kinderen leren op de voorschool? Lees dan Wat leert mijn kind op de voorschool?’