Welke VVE-programma’s zijn er?

Geplaatst door OCO op 24 september 2021
Voor- en vroegscholen werken met een landelijk erkend VVE-programma. Een integraal VVE-programma richt zich op taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er VVE-programma’s die zich slechts op één ontwikkelgebied richten, zoals het programma Taallijn. Veel gebruikte VVE-programma’s in Amsterdam zijn Piramide, Sporen en Startblokken.

Erkend VVE-programma

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een databank met jeugdinterventies, waaronder interventies voor VVE. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies beoordeelt of deze interventies goed onderbouwd en effectief zijn.

Daarnaast oordeelt de commissie of de VVE-programma’s voldoen aan het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Zo moet een VVE-programma op de voorschool bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen stimuleren op het gebied van:

  • Taal;
  • Rekenen;
  • Motoriek;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Integraal VVE-programma

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies van het NJi erkent acht integrale VVE-programma’s die alle vier de ontwikkelgebieden aan bod laten komen, namelijk:

Wil je weten wat kinderen precies leren op de voorschool? Lees dan ‘Wat leert mijn kind op de voorschool?’

VVE-programma’s gericht op één ontwikkelgebied

Daarnaast zijn er VVE-programma’s die zich slechts op één ontwikkelgebied richten. Zo richt het programma Taallijn zich op taalachterstand, terwijl de VoorleesExpress zich richt op het stimuleren van thuis voorlezen.

Maar omdat alle vier de ontwikkelingsgebieden aan bod moeten komen, dienen deze programma’s slechts als aanvulling op een integraal VVE-programma. Voor- en vroegscholen kunnen er ook voor kiezen deze deelprogramma’s te combineren.

Wil je een volledige lijst van erkende VVE-programma’s? Kijk dan op de website van het Nederlands Jeugd Instituut. Hier vind je ook een dossier met meer achtergrondinformatie over VVE.

VVE-programma’s in Amsterdam

Het aanbod van VVE-programma’s verschilt per gemeente. In Amsterdam werken de meeste voor- en vroegscholen met:

Wil je weten welke voorschool welk VVE-programma gebruikt? Kijk dan op de Amsterdamse schoolwijzer.

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool