Tips voor tienminutengesprek

Geplaatst door OCO op 4 september 2012

De meeste scholen hebben twee of drie keer per jaar een week waarin leerkrachten afspraken maken met ouders voor een kort gesprek.

Dat gesprek is bedoeld om de vinger aan de pols te houden: ouders en leerkrachten kunnen elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen over de ontwikkeling van ‘hun’ leerling. Wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig? Hoe ontwikkelt het kind zich op school en hoe gedraagt het zich in de klas?

Vaak vindt het gesprek plaats naar aanleiding van het schoolrapport. Behalve over leerprestaties kan er ook gesproken worden over de bredere ontwikkeling van het kind. Het is goed om ook te vertellen over de interesses van het kind buiten school en over de manier waarop thuis met schoolzaken wordt omgegaan.

Lang niet altijd is er een probleem dat besproken moet worden. Maar als er wél een probleem is, dan zijn tien minuten meestal niet voldoende. In dat geval maakt u een afspraak maken voor een langer gesprek.

Als er geen specifieke problemen zijn, dan vraagt u bijvoorbeeld hoe uw kind zich gedraagt in de klas en hoe de leerkracht daar tegenaan kijkt. Of u vraagt met welke kinderen uw kind veel omgaat, wanneer het echt in zijn element is, en wat de favoriete vakken van uw kind zijn.

Omdat de tien minuten vaak voorbij vliegen helpt het om goed voorbereid het gesprek in te gaan. Gemeente Amsterdam heeft een kaart gemaakt met vijf handige tips voor ouders.

Tips voor ouders bij tienminutengesprek

Meer artikelen over Blog