Volwasseneneducatie

Geplaatst door OCO op 13 augustus 2009

Er zijn verschillende redenen waarom een volwassene wil leren: iemand wil een middelbareschooldiploma halen, een vakopleiding doen, beter Nederlands leren, zich beter op zijn gemak voelen in de Nederlandse samenleving, met de computer leren omgaan, enz. enz. De volwasseneneducatie biedt veel verschillende cursussen, waar mensen dit soort dingen kunnen leren.

De verplichte inburgeringscursus voor mensen die nieuw in Nederland komen wonen of die niet voldoende onderwijs hebben gevolgd, is ook een onderdeel van de volwasseneneducatie.

Veel opleidingen volwasseneneducatie worden aan het Regionaal opleidingscentrum (ROC) gegeven. In Amsterdam regelt het team Educatie en Inburgering van de Dienst maatschappelijke ontwikkeling de volwasseneneducatie samen met de stadsdelen en de ROC’s.

Ook leerplichtige jongeren van 16 en 17 jaar kunnen terecht in de volwasseneneducatie.

Meer artikelen over Blog