VOO

Geplaatst door OCO op 17 december 2006

Het VOO is een belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs, voor alle betrokkenen. Het VOO heeft als doel het onderwijs voor ouders zo inzichtelijk mogelijk te maken. Voor alle betrokkenen – leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden – is de VOO bereikbaar.

De VOO geeft u informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor uw onderwijspraktijk. Lokaal, regionaal en landelijk komt de VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs. Daarnaast organiseert de VOO activiteiten voor openbaar én bijzonder onderwijs

VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs)
www.voo.nl

Meer artikelen over Links, Geen categorie