Voorlichting op de Capelleschool in Noord

Geplaatst door OCO op 19 april 2012

Op maandag 16 april 2012 was OCO in de ouderkamer van de Capelleschool aanwezig om een voorlichting te geven over ouderbetrokkenheid. OCO heeft met ouders besproken over wat ouderbetrokkenheid precies is, hoe betrokken de aanwezige ouders al zijn en wat de school aanbiedt om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Een aantal ouders gaf voorbeelden van de manier waarop ze betrokken zijn. Bijvoorbeeld door hun kinderen te helpen bij het maken van huiswerk, of een klas te begeleiden bij een uitje naar de schooltuinen. Ook het feit dat deze ouders bij de voorlichting aanwezig waren toont aan dat ze betrokken zijn.

Naast het geven van informatie is er veel tijd besteed aan het bespreken van de schoolsituatie. Dit hebben we gedaan aan de hand van een opdracht. Ouders kregen de opdracht om te bedenken wat ze aan de hand van de gekregen informatie graag wilden bespreken op school en hoe ze dit zouden willen aanpakken. Eén van de ouders gaf aan dat ze zich zorgen maakt over de asbestsituatie. Ze wil graag weten wanneer de kinderen weer terug kunnen naar het oude schoolgebouw.

Wat opviel is dat ouders veel ideeën aandroegen over de manier waarop ze met de school in gesprek zouden kunnen gaan en de manier waarop bepaalde situaties opgelost kunnen worden.

Meer artikelen over Blog