Voornemens schoolbesturen basisonderwijs

Geplaatst door OCO op 28 mei 2010

De schoolbesturen in Amsterdam werken aan een gezamenlijke kwaliteitsagenda voor de komende jaren. Speerpunten daarbij zijn:

  • Geen zwakke basisscholen meer in 2014 en voorkomen dat er zwakke scholen ontstaan door vroegsignalering bij risicoscholen
  • Focus op de kwaliteit van het onderwijsgevend personeel, ook bij de instroom vanuit de PABO┬┤s.
  • Verbetering onderwijshuisvesting zodat alle Amsterdamse kinderen les krijgen in lokalen die voldoen aan de eisen van deze moderne tijd.
  • De schoolbesturen zullen zich jaarlijks in november verantwoorden middels de Spiegel Primair Onderwijs.

Het verbeteren van de kwaliteit is primair een taak van de scholen cq. de besturen, maar een goede samenwerking met gemeente en stadsdelen is daarbij essentieel. De besturen streven naar partnerschap met alle partijen die een rol spelen in de opvoeding en het onderwijs van Amsterdamse kinderen.

Dit meldt het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in een persbericht naar aanleiding van de keuze van een nieuwe voorzitter Herbert de Bruijne, de algemeen directeur van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De Bruijne is als voorzitter de opvolger van Rene Peters die voor D66 wethouder Onderwijs en Jeugd in Almere is geworden.

Meer artikelen over Blog