Vooroordeel leerkracht versterkt taalachterstand

Geplaatst door OCO op 26 februari 2008

De ontwikkeling van taalvaardigheid bij jonge kinderen wordt beïnvloed door de inschatting die leerkrachten maken van de betrokkenheid van ouders bij school. Dat constateert Judith Stoep in haar proefschrift ‘Opportunities for early literacy development: Evidence for home and school support’.Een taalachterstand is te verkleinen door op jonge leeftijd boekjes te lezen en taalspelletjes te spelen en zo de ontwikkeling te stimuleren. Leerkrachten en peuterleidsters betrekken ouders minder snel bij dit soort activiteiten, als zij denken dat ouders thuis weinig aan taalontwikkeling doen. Het zou goed zijn als deze professionals zich afvragen of het beeld dat zij hebben van ouders wel klopt, zo zegt Stoep.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog