Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool van mijn kind?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 28 maart 2024
In Amsterdam zijn voorscholen verplicht om met een kindvolgsysteem te werken. Hierin registreert de pedagogisch medewerker gegevens over de ontwikkeling van het kind en bespreekt dit met de ouders.
Veelgebruikte kindvolgsystemen zijn:

Welk kindvolgsysteem gebruikt de voorschool?

Iedere Amsterdamse voorschool is verplicht om de ontwikkeling van een kind bij te houden in een (digitaal) kindvolgsysteem (Besluit Subsidieregeling voorschoolse educatie en ontwikkelaanbod Amsterdam 2019).

Het gaat hierbij om de volgende vier ontwikkelgebieden:

 • Taal
 • Rekenen
 • Motoriek
 • Sociaal-emotioneel

Om de ontwikkeling in kaart te brengen maakt de pedagogisch medewerker gebruik van bijvoorbeeld observatielijsten, logboeken en toetsuitslagen uit het kindvolgsysteem. Tijdens een oudergesprek bespreekt de pedagogisch medewerker deze gegevens met de ouders. Zij hebben bovendien recht op inzage in dit dossier.

De meeste voorscholen in Amsterdam gebruiken het kindvolgsysteem KIJK! omdat dit aansluit op alle erkende VVE-programma’s.


Kindvolgsysteem BOSOS 2-4 jaar

 • Doelgroep: kinderen tussen de 2 en 4 jaar
 • Doorlopende lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: risicodetectie en het volgen van de ontwikkeling van het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal, sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Handleiding bij overgang naar de basisschool
 • Observatielijsten
 •  Groepsoverzichten
 • Zichtbaar maken van leeropbrengsten op groepsniveau
 • Voorbeeld van een groepsplan voor peuters
 • Integratie met de Cito-toetsen voor peuters voor taal en rekenen (indien die worden afgenomen)

Meer informatie staat op de website van BOSOS 2-4.


Kindvolgsysteem Cito jonge kind

 • Doelgroep: kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar
 • Doorlopende lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: risicodetectie, het volgen van de ontwikkeling van het kind en indien nodig het bijsturen van die ontwikkeling en/of het onderwijsaanbod
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Observatielijsten
 • Taaltoets en rekentoets (voor driejarigen)

Meer informatie staat op de website van Cito volgsysteem jonge kind.


Kindvolgsysteem Doen, Praten & Bewegen 0-4 jaar

 • Doelgroep: kinderen tussen de 0 en 4 jaar
 • Doorlopende lijn naar het basisonderwijs (alleen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind; problemen in de ontwikkeling vroegtijdig onderkennen; de ontwikkeling van kinderen planmatig en doelgericht stimuleren
 • Ontwikkelgebieden: taal, sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Observatielijsten en een handleiding

Meer informatie staat op de website van Doen, Praten & Bewegen.


Kindvolgsysteem HOREB 0-4 jaar

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind; planning en reflectie, waarbij vooruit wordt gelopen op de ontwikkeling van het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek
 • Sluit aan bij vve-programma Startblokken

Tools:

 • Logboek
 • Activiteitenboek
 • Kinderdagboek

Meer informatie staat op de website van HOREB.


Kindvolgsysteem KIJK!

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: het volgen van de ontwikkeling van het kind; een daarop afgestemd aanbod ontwerpen; monitoren van het effect daarvan op het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Twee keer per jaar een registratie van ieder kind. In de periode daarvoor: observeren, noteren en reflecteren
 • Beredeneerd aanbod: op basis van registraties groepsoverzichten en groepsplannen maken, waarin de onderwijsbehoeften per kind duidelijk worden
 • Monitoring: een kijk!-expert maakt grafieken en rapportages die de ontwikkeling en prestaties van leerlingen per school inzichtelijk maken

Meer informatie staat op de website van KIJK!.


Kindvolgsysteem Peuterestafette

 • Doelgroep: kinderen van 2 tot 4 jaar
 • Doelen: volgen van de ontwikkeling van het kind (indien peuterestafette vaker dan eenmaal per jaar wordt afgenomen) en/of als hulpmiddel bij de overgang van voorschool naar de basisschool
 • Ontwikkelgebieden: taal; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Intakeformulier
 • Observatieformulier
 • Overdrachtsformulier

Meer informatie staat op de website van Peuterestafette.


Kindvolgsysteem Pravoo

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doel: volgen van de ontwikkeling van het kind
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Intakelijst
 • Observatielijsten
 • Hulpmiddelen indien kind zich vertraagd ontwikkelt
 • Groepsoverzichten
 • Speciale begeleidingsprogramma’s voor kinderen met een stagnerende ontwikkeling
 • Overdrachtskaart
 • Voorlichtingsbrieven voor ouders

Meer informatie staat op de website van Pravoo.


Kindvolgsysteem OVM (ontwikkelingsvolgmodel)

 • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Doorgaande lijn naar het basisonderwijs
 • Doelen: signaleren; evalueren en plannen
 • Ontwikkelgebieden: taal; rekenen; sociaal-emotioneel en motoriek

Tools:

 • Ontwikkelingsvolgmodellen
 • Observatielijsten
 • Tussendoelen plannen op basis van ontwikkelingslijnen
 • Handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben

Meer informatie staat op de website van OVM (Ontwikkelingsvolgmodel).

Meer artikelen over Ontwikkeling voorschool, Voorschool