Vragen over het plan stedelijk toelatingsbeleid

Geplaatst door Menno van de Koppel op 20 juni 2013

Voorlopige vragen en opmerkingen over plan stedelijk toelatingsbeleid. Deze voorlopige lijst vragen en opmerkingen is gebaseerd op vragen, problemen en signalen die OCO binnen krijgt bij het beantwoorden van vragen van ouders.

 • Blijft de toelatingsbeslissing in praktische zin liggen bij de schooldirecteuren en zo ja hebben ouders dan garantie dat hun achternaam geen rol speelt?
  – De tekst suggereert overleg tussen directeuren om te schuiven met achterstandsleerlingen (‘gelijke verdeling onderwijsopgave’).
  – Of worden ‘noodzakelijke’ gegevens als opleidingsniveau (of andere aan BSN gekoppelde zaken?) verwerkt en gaat de computer zonder aanzien des persoons gelijkelijk verdelen en verloten?
  – Of komt er een centrale toelatingscommissie, ook met het oog op passend onderwijs, die de toelaatbaarheid van leerlingen bepaalt?
 • Een kwaliteitsprikkel in de vorm van een deel van de capaciteit openlaten voor bewuste kiezers van buiten het voorrangsgebied zit niet in het plan. Kwaliteit wordt als vanzelfsprekende opdracht beschouwd en niet als iets wat op peil blijft (gesteld dat kwaliteit al overal gelijk zou zijn).
 • De ambitie is dat uiteindelijk 90% van de leerlingen op een van de voorkeursscholen terecht kan. Wordt bedoeld dat dat aandeel uiteindelijk de 100% zal benaderen? Of wordt een slag om de arm gehouden op basis van ervaringen in Nijmegen? Structureel 10% kinderen die achteraan in de rij moeten aansluiten buiten het voorrangsgebied kan niet de bedoeling zijn.
 • Wie neemt praktisch plaatsingsbesluit en volgens welke criteria, hoe transparant en vergelijkbaar zijn die criteria?
 • Wie neemt formeel plaatsingsbesluit en wat zijn bezwaarmogelijkheden bij inhoudelijke geschillen of bij geschillen over inadequate behandeiing aanmelding?
 • Klachtmogelijkheden nog in de mist.
 • Waarom geen bovenbestuurlijke medezeggenschap, al of niet in de vorm van een bovenbestuurlijke themaraad? Dat zou veel tempowinst kunnen opleveren bij de invoering en kans afbreukrisico/uitzonderingen verminderen (witte plekken op de kaart van schoolbesturen die niet meedoen verzwakken succes van het systeem).
 • Waarom geen ondersteuning van medezeggenschapsraden terwijl wel op overige punten wordt geïnvesteerd?
 • Waarom geen voorwaarde gesteld dat ‘webbased applicatie’ open data levert (idem overige facetten mbt vragen, klachten, stand aanmeldingen en capaciteit, etc)?
 • Wel jaarrapportages toegezegd (inzicht in getallen en verloop en in omvang en aard klachten), maar verantwoordelijkheid daarvoor niet belegd in lijstje taakverdeling schoolbesturen/gemeente?
 • De gemeente betaalt veel maar bepaalt weinig, is dat goed omdat besturen zich dan ‘eigenaar’ voelen of moet er meer geëist worden?

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog