Wanneer past passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 18 december 2018

Verslag informatiebijeenkomst 24 september 2018 ‘Meepraten over passend onderwijs’

 

De term passend onderwijs zegt het al: het onderwijs moet passen bij de leerling. Bij zijn mogelijkheden en bij zijn ondersteuningsbehoefte. Maar hoe ervaren leerlingen en hun ouders dit zelf? En hebben professionals het idee dat dit waar te maken is?

Op de informatiebijeenkomst ‘Meepraten over passend onderwijs’, georganiseerd door OCO, Jeugdplatform Amsterdam en Ieder(in) op 24 september 2018 gingen 55 ouders, leerlingen en professionals uit onderwijs en zorg hierover met elkaar in gesprek. Er werd gestart met voorlichting over de manier waarop passend onderwijs georganiseerd wordt in Amsterdam, en de verschillende mogelijkheden om als ouder of leerling mee te praten. Vervolgens gingen de deelnemers in groepen met elkaar in gesprek over hun ervaringen met passend onderwijs. In de gesprekken bleken drie thema’s steeds terug te komen, zowel bij ouders, leerlingen en professionals: maatwerk, zichtbaarheid en transparantie.

Maatwerk

Een steeds weer terugkomend thema in de gesprekken was maatwerk. Er werd antwoord gegeven op de vraag wat er volgens ouders en leerlingen werkelijk nodig is om maatwerk te realiseren in de praktijk:

  • Het loslaten van het idee dat onderwijs voor alle leerlingen het beste op school plaats kan vinden.
  • Het omver werpen van de schotten tussen de inzet van jeugdhulp en onderwijsondersteuning.
  • Gebruik maken van de specifieke kennis en oplossingskracht van leerlingen zelf.
  • Het steunen van ouders en hun inzet voor hun kind op school.
  • Het niet accepteren dat er gezegd wordt dat een leerling niet zou kunnen leren, maar op zoek gaan naar mogelijkheden.

Zichtbaarheid

Veel kinderen zijn onzichtbaar in de klas. Dat kan zijn omdat hun gedrag niet opvalt, maar ze wel worstelen met bijvoorbeeld concentratieproblemen. Andere leerlingen hebben een chronische aandoening die niet zichtbaar is, maar wel veel vraagt van de leerling. En tot slot zijn er leerlingen die veel afwezig zijn omdat ze ziek zijn, opgenomen zijn, of het simpelweg (tijdelijk) voor hen niet mogelijk is om naar school te komen. Met name vanuit de aanwezige leerlingen wordt gesproken over deze onzichtbaarheid, en het belang van iemand die ze ‘ziet’. Ze ziet zoals ze zijn, en met ze meedenkt naar manieren om te leren en goed te kunnen functioneren in de klas of elders. Dit sloot ook aan bij de wens van verschillende professionals om snel te kunnen signaleren wanneer iemand hulp of een luisterend oor nodig heeft.

Transparantie

Tijdens de bijeenkomst bleek dat er veel onduidelijkheid is bij ouders en leerlingen, maar ook bij een deel van de professionals, over de mogelijkheden voor ondersteuning in de klas en de financiering hiervan. Er is behoefte aan meer duidelijkheid en transparantie over de inzet van de ondersteuning en de middelen hiervoor. Meer transparantie over de ondersteuningsmogelijkheden versterkt de positie van ouders en leerlingen. Ook wordt sneller duidelijk waneer gekeken moet worden naar alternatieve oplossingen. Dat er grote onduidelijkheid is over de ondersteuning die mogelijk is op scholen, blijkt ook uit de analyse die OCO maakte van de vragen over passend onderwijs in schooljaar 2017-2018.

Uitwisseling

De informatiebijeenkomst werd georganiseerd voor ouders en leerlingen. Na het verspreiden van de uitnodiging, bleek dat veel professionals ook graag aan wilden schuiven. Professionals uit onderwijs en jeugdhulp wilden graag informatie maar vooral ook horen wat ouders en leerlingen te zeggen hadden over passend onderwijs. De avond kon daar deels aan voldoen, maar er is duidelijk behoefte aan meer. Méér uitwisseling tussen ouders, leerlingen en professionals over de verbetermogelijkheden voor passend onderwijs. Meer gebruik maken van de kennis uit de praktijk om het beleid aan te scherpen.

Meepraten

Heb jij ook behoefte als ouder of leerling om hierover mee te blijven praten? Het samenwerkingsverband VO organiseert een bijeenkomst op 21 januari 2019 om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan over het nieuwe ondersteuningsplan. Meer informatie vind je hier.

Meer artikelen over Blog