Tag: zorg

Wat is Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs (SJSO)?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Wat is de Wet Langdurige Zorg?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Wat is inclusief onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een groeidocument?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Zorg en ondersteuning voor peuters op de voorschool

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voorschool

Wat leert mijn kind op het sbo (speciaal basisonderwijs)?

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Hoe werkt de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld?

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp

Wat is extra ondersteuning?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Wat is basisondersteuning passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Wat is passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Kennismaken met het Oudersteunpunt passend onderwijs?

Blogbericht van 25 september 2023

Wat doet een intern begeleider?

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs basisonderwijs

Nieuw Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen

Blogbericht van 16 augustus 2023

Uit welke mbo-opleidingen kan ik kiezen binnen Zorg, welzijn en sport?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Wat zijn mijn kansen op een baan na het mbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Passend onderwijs in Amsterdam piept en kraakt

Blogbericht van 5 oktober 2022

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Uit vraag en antwoord > Toelaatbaarheidsverklaring

Diabetes op school en medische handelingen

Uit vraag en antwoord > Zieke leerlingen

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Uit vraag en antwoord > Zorgplicht en ondersteuning

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Passend onderwijs en zorgmeldingen: een slechte combinatie

Blogbericht van 6 september 2021

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Blogbericht van 15 juli 2021

Kan een kind op proef geplaatst worden?

Uit vraag en antwoord > Lat/cap/sem en onderzoek

Wat is een tussenvoorziening?

Uit vraag en antwoord > Externe hulp

‘Wat heb jij nodig?’ Symposium Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 12 november 2020

Kijk eens met een andere bril naar passend onderwijs

Blogbericht van 26 oktober 2020

Uitnodiging Empathie en passend onderwijs 2 november 2020

Blogbericht van 12 oktober 2020

Verschoven van 5 oktober naar 2 november: Empathie en passend onderwijs

Blogbericht van 1 oktober 2020

Voorschool plusgroep voor peuters met extra zorgbehoeften

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voorschool

Meepraten over de evaluatie passend onderwijs?

Blogbericht van 13 december 2019

Tweede Kamer wil meer sturing op passend onderwijs

Blogbericht van 17 juli 2019

College voor de Rechten van de Mens: Diabeteszorg op school niet vrijblijvend

Blogbericht van 21 januari 2019

Uitnodiging ‘Small Talks’ ondersteuningsplan VO passend onderwijs

Blogbericht van 18 december 2018

Wanneer past passend onderwijs?

Blogbericht van 18 december 2018

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Minder uren naar school, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Maatwerk

Geen extra zorgleerlingen in de klas

Blogbericht van 9 mei 2017

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

Blogbericht van 9 december 2016

Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

Blogbericht van 27 oktober 2016

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

Blogbericht van 15 juli 2016

Ministerie VWS lanceert website ‘Reik thuiszitters de hand’

Blogbericht van 16 oktober 2014