Wat betekent de energietransitie voor het mbo?

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 10 augustus 2019
Op 30 januari 2019 hebben de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Klimaat (BZK) het klimaatakkoord ondertekent. De samenwerking staat in het teken van de energietransitie. ROC’s en AOC’s werken samen aan een landelijk programma ‘De Uitdaging’ om bedrijven en het onderwijs te verduurzamen. Het Regionaal Investeringsfonds ondersteund daarmee met subsidies voor alle ROC’s.

Wat is het klimaatakkoord? 

Het Klimaatakkoord in Nederland heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te laten dringen met 49%. Daarom zijn er maatregelen genomen om aan deze doelstelling te voldoen. Ook in het onderwijs.

De overheid wil daarbij de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken tijdens de energietransitie. Dat gebeurt door landelijke samenwerkingen aan te gaan tussen arbeidsmarkt, overheid en – in dit geval – mbo-onderwijs. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat er sneller maatregelen worden genomen als het gaat om verduurzamen.

Landelijk mbo-programma ‘De Uitdaging’

Het landelijk Programma ‘De Uitdaging’ is een samenwerking tussen ruim twintig ROC’s en AOC’s. Deze samenwerking is gericht op het verduurzamen van vakopleidingen in het mbo.

Vanaf 2015 kon je al kiezen voor het keuzedeel ‘Duurzaamheid’, maar nog niet op alle ROC’s. Dat gaat volgens de ruim twintig ROC’s die hun handtekening onder het programma hebben gezet veranderen. Zij verwachten dat de samenwerking leidt tot een ruimere capaciteit op de arbeidsmarkt aan vakmensen met kennis over duurzaamheid binnen hun sector.

Top 5 opleidingen in transitie

Planning

Op 17 april 2018 is een akkoord getekend tussen ROC-bestuurders en de Topsector/TKI Urban Energy voor het samenwerkingsprogramma. Daarmee is er met alle ROC’s gewerkt aan een programma tot september 2018, inclusief de benodigde subsidie. Het uitgewerkte plan van aanpak is gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie tijdens de Innovation Expo. De uitvoering van het plan is vervolgens in 2019 gestart.

ROC’s werken samen aan:

  • Meer digitale leerplatformen
  • Duurzame innovatieve projecten
  • Flexibilisering kwalificatiedossier
  • Klimaat en energieagenda
  • Learning communities (vmbo en mbo)

ROC van Amsterdam

Een van de nieuwe vakken die sinds 2019 in Amsterdam gegeven wordt is  duurzaam ondernemenop het ROC van Amsterdam. Daarmee wil het ROCvA laten zien dat het samen met de studenten voorop gaat in de transitie naar een duurzame economie, bewustzijn en leefomgeving.

Deze nieuwe opleiding is gericht op technische en ondernemende vakken.  Volgens het ROCvA is de opleiding van start gegaan met 25 studenten en wordt die inmiddels gevolgd door tientallen studenten.

MBO College Zuid van het ROCvA heeft het vak duurzaam ondernemen gekoppeld aan een van de beautybranche opleidingen. De opleidingen combineren vakken. OOk is er nog een Europees project gestart onder de naam ‘Green Salon’, samen met andere ROC’s.

“De beste investering in de toekomst is onderwijs, onderwijs en nog een onderwijs”

Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) bereidt mbo-studenten voor om nog beter in te spelen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dit gebeurt door hen al tijdens hun studie te laten werken met nieuwe communicatiemiddelen en innovatieve technieken.

Sinds 2014 zijn er landelijk in het mbo totaal 134 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen die samen vanuit het Regionaal Investeringsfonds in totaal ruim 123 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 260 miljoen euro geïnvesteerd. Het Regionaal Investeringsfonds houdt de resultaten bij in een RIF monitorverslag van het jaar.