Wat betekent de energietransitie in het mbo?

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 10 augustus 2019
Op 30 januari 2019 hebben de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Klimaat (BZK) het klimaatakkoord ondertekent. De samenwerking staat in het teken van de energietransitie. ROC’s en AOC’s werken samen aan een landelijk programma ‘De Uitdaging’ om bedrijven en het onderwijs te verduurzamen. Het Regionaal Investeringsfonds ondersteund daarmee met subsidies voor alle ROC’s.

Wat is het klimaatakkoord? 

Het Klimaatakkoord in Nederland heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te laten dringen met 49%. Daarom zijn er maatregelen genomen om aan deze doelstelling te voldoen. Ook in het onderwijs. De overheid wil daarbij de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken tijdens de energietransitie. Dat gebeurt door landelijke samenwerkingen vast te stellen tussen de arbeidsmarkt, overheid en in dit geval het mbo-onderwijs. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat er sneller maatregelen worden genomen als het gaat om verduurzamen.

Landelijk mbo-programma ‘De Uitdaging’

Het landelijk mbo-programma ‘De Uitdaging’ is een samenwerking tussen ruim 20 ROC’s en AOC’s. Deze samenwerking is gebaseerd om vakopleidingen in het mbo te verduurzamen. Het mbo onderwijs verwacht daarom een snellere transitie naar duurzame vakopleidingen. Sinds 2015 kan je al kiezen voor het keuzedeel ‘Duurzaamheid’. Dit ging niet in samenwerking met alle ROC’s. Daarom zou, volgens de ruim 20 ondergetekende ROC’s, de huidige  samenwerking wel leiden naar meer capaciteit aan vakmensen vanuit het mbo op de arbeidsmarkt met kennis over duurzaamheid binnen hun sector. Programma ‘De Uitdaging’

Top 5 opleidingen in transitie

Planning

Op 17 april 2018 was er een akkoord getekend met de bestuurders van de ROC’s en de Topsector/TKI Urban Energy n.a.v. het samenwerkingsprogramma. Daarmee is er met alle ROC’s gewerkt aan een programma tot september 2018, inclusief de benodigde subsidie. Het uitgewerkte plan van aanpak is gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie tijdens de Innovation Expo. De uitvoering van het plan is vervolgens in 2019 gestart.

ROC’s werken samen aan:

  • Meer digitale leerplatformen
  • Duurzame innovatieve projecten
  • Flexibilisering kwalificatiedossier
  • Klimaat en energieagenda
  • Learning communities (vmbo en mbo)

ROC van Amsterdam

Een van de nieuwe vakken die sinds 2019 in Amsterdam gegeven wordt is duurzaam ondernemen duurzaam ondernemen. Het ROC van Amsterdam wilt samen met de studenten daarmee laten zien dat het vooruit loopt op de transitie naar een duurzame economie, bewustzijn en leefomgeving. De opleiding die sinds 2018 is gestart is gericht op vaktechnische en ondernemende vakken. Om daarmee de transitie in het land voort te zetten. Volgens het ROC is de opleiding van start gegaan met 25 studenten. Tegenwoordig kent het vak tientallen studenten. Mbo College Zuid (onderdeel van het ROC) heeft het vak duurzaam ondernemen gekoppeld met een van de beautybranche opleidingen. Daarmee zijn de vakken gecombineerd en is door dit vak nog een Europees project gestart genaamd ‘Green Salon’ samen met andere ROC’s.

“De beste investering in de toekomst is onderwijs, onderwijs en nog een onderwijs”

Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) bereid mbo-studenten als jij voor om nog beter in te spelen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dit gebeurd door hen al tijdens hun studie te laten werken met nieuwe middelen van communicatie en innovatieve technieken. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 landelijk in het mbo totaal 134 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het Regionaal Investeringsfonds in totaal ruim 123 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 260 miljoen euro geïnvesteerd. Het Regionaal Investeringsfonds houdt de resultaten bij in een RIF monitorverslag van het jaar.