Wel of niet publiceren van misstanden?

Geplaatst door OCO op 4 december 2006
Redelijk geformuleerde negatieve kritiek, bedenkingen, zorgen en twijfels over uw school kunt u melden bij OCO. Uw mening telt immers als onderwijsconsument! Hoe gaat OCO met deze informatie om?

Voorzichtig

Wanneer de informatie zo negatief is dat publicatie u zelf, uw kind of de betrokken school echt zou kunnen schaden dan moet voorzichtig gehandeld worden.

Geen persoonsnamen

Namen van personen die voor een school of schoolbesturen werken mogen niet gepubliceerd worden als dat schadelijk voor ze zou kunnen zijn, uitzonderingen vormen (soms) de eindverantwoordelijke personen. Het is bij ernstige problemen ook niet verstandig uw naam als ouder of de naam van uw kind te publiceren.

Weerwoord

De naam van een school of schoolbestuur kan in sommige gevallen wel gepubliceerd worden, maar alleen als de informatie is gecontroleerd en de school of het schoolbestuur een weerwoord heeft kunnen geven.

Media

In sommige gevallen kan OCO onderwijsconsumenten ondersteunen en in gezamenlijk overleg en met de nodige waarborgen toch de publiciteit zoeken, OCO onderhoudt contact met diverse media.

Oplossing

Bij ernstige problemen kan publicatie nooit doel op zich zijn, publicatie kan wel een middel zijn om te proberen te voorkomen dat misstanden voortduren en nog meer ouders en leerlingen daaronder lijden. Voor degene die een probleem aankaart is het doel eerder dat het probleem wordt opgelost, het liefst binnen de school. Daarvoor staan in principe twee wegen open, bemiddeling of een klachtenprocedure. Voor advies hierover kunt u ook bij OCO terecht via info@onderwijsconsument.nl of (020) 330 63 20.